Jedna oferta w przetargu na lokomotywy wielosystemowe dla PKP Cargo

Jedna oferta w przetargu na lokomotywy wielosystemowe dla PKP Cargo

PKP Cargo otworzyło oferty w przetargu na dostawę pięciu elektrycznych lokomotyw wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania. Wpłynęła jedna oferta.

Jak poinformował Piotr Czartoryski-Sziler z Biura Rozwoju, Relacji Inwestorskich i Promocji, oferta jest analizowana przez komisję przetargową pod względem zgodności z wymaganiami zapisanymi w specyfikacji warunków zamówienia.

– Procedura ta przewiduje również możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z oferentem. Na tym etapie postępowania nie możemy więc udzielać informacji na temat szczegółów złożonej oferty – dodał Piotr Czartoryski-Sziler.

PKP Cargo ogłosiło przetarg na dostawę pięciu elektrowozów wraz ze świadczeniem usług utrzymania w połowie stycznia 2021 r. 

Początkowo oferty mieliśmy poznać 15 lutego, następnie  1 marca oraz 22 marca i ostatecznie 12 kwietnia 2021 r. Przesunięcia terminów wynikało z faktu, że do PKP Cargo wpłynęło ponad 150 pytań.

Lokomotywy wielosystemowe (3 kV DC, 15kV AC i 25kV AC) o mocy min. 5000 kW mają być dopuszczenie do ruchu w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Przewoźnik wymaga, aby pojazdy na dzień dostawy posiadały dopuszczenia do eksploatacji  systemem ETCS poziomu 1 i 2 na terenie Polski  i Austrii. Dopuszczenie systemy ETCS poziomu 1 i 2 na terenie Czech, Słowacji, Węgier i Niemiec wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć nie później niż do 31 grudnia 2023 r.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu “Zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych przez PKP Cargo.”