Kiedy poznamy oferty na wielosystemowe lokomotywy dla PKP Cargo

Kiedy poznamy oferty na wielosystemowe lokomotywy dla PKP Cargo

PKP Cargo kolejny raz przesunęło termin otwarcia ofert w przetargu na dostawę pięciu elektrycznych lokomotyw wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

Początkowo oferty mieliśmy poznać 15 lutego, następnie  1 marca oraz 22 marca. Teraz przewoźnik poinformował, że data otwarcia ma nastąpić 12 kwietnia 2021 r. Skąd takie przesunięcie terminów?

Jak przyglądamy się platformę zakupową dotyczącą tego postępowania widać, że do PKP Cargo wpłynęło już ponad 150 pytań.

Jedno z pytań dotyczyło prośby o zaakceptowanie maksymalnego nacisku osi na szynę 22,5t (221 kN/oś) zgodnie z normą EN 15528 bez zastrzeżenia, że maksymalny nacisk uwzględniający określoną w normie tolerancję +3% nie może być wyższy niż 22,5 t (221 kN/oś) +3%.

– Biorąc pod uwagę nasze oświadczenia dotyczące lokomotyw jakie zamierzamy zaoferować, to w zakresie  dostawy lokomotyw do innych państw Unii Europejskiej, jak Węgry, Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy, nie spotkaliśmy się nigdzie z ograniczeniami w ich kursowaniu wynikającymi z ciężaru,  mieszczącego się  w  tolerancji  przewidzianej  normą  EN  15528,  ale  przekraczającego nieznacznie 90 ton – argumentował swoją propozycję wykonawca.

W tym przypadku PKP Cargo nie wyraziło zgody na zaproponowaną zmianę.

W innym pytaniu skierowanym do PKP Cargo, wykonawca informuje, że platforma lokomotyw i jej system teleinformatyczny stanowią produkt istniejący, dopuszczony, produkowany seryjnie i sprawdzony w praktyce i pyta czy zamawiający może dokonać zmiany i rozszerzenia wymogu dotyczącego stanu pantografu w taki sposób, aby sygnał stanu pantografu przesyłany był tylko wtedy, gdy pantograf zostanie podniesiony, czas cyklu tego sygnału powinien wynosić 300 sekund.

W tym przypadku PKP Cargo również nie wyraziło zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie przewoźnik wyjaśnił, że w przypadku, gdy wykonawca nie jest w stanie zagwarantować transmisji danych według wskazanych przez zamawiającego wymagań, to wykonawca może zaoferować alternatywne rozwiązanie.

PKP Cargo ogłosiło przetarg na dostawę pięciu elektrowozów wraz ze świadczeniem usług utrzymania w połowie stycznia 2021 r.  Lokomotywy wielosystemowe (3 kV DC, 15kV AC i 25kV AC) o mocy min. 5000 kW mają być dopuszczenie do ruchu w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Przewoźnik wymaga, aby pojazdy na dzień dostawy posiadały dopuszczenia do eksploatacji  systemem ETCS poziomu 1 i 2 na terenie Polski  i Austrii. Dopuszczenie systemy ETCS poziomu 1 i 2 na terenie Czech, Słowacji, Węgier i Niemiec wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć nie później niż do 31 grudnia 2023 r.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu “Zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych przez PKP Cargo.”