Nastawnia bramowa „Bt” w Bytomiu wpisana w całości do rejestru zabytków

Nastawnia bramowa „Bt” w Bytomiu wpisana w całości do rejestru zabytków

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach po ponownym przeanalizowaniu dokumentów w sprawie historycznej bramowej nastawni „Bt” znajdującej się na linii kolejowej nr 131 w Bytomiu, zdecydował 30 września o wpisaniu całego obiektu do rejestru zabytków województwa śląskiego.

To oznacza, że prawnej ochronie będzie podlegać nie tylko nadwieszona stalowa część budynku modernistycznej bramowej nastawni kolejowej „Bt” z półkolistym zakończeniem, stalowe filary, a także suwakowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym będące wyposażeniem nastawni, ale również północna, murowana część budynku z klatką schodową i częścią parterową.

– Wpisanie całego budynku nastawni bramowej „Bt” do rejestru zabytków, jak również decyzja PKP PLK o zaprojektowaniu układu torowego stacji w Bytomiu tak, aby zachować nastawnię w nienaruszonym stanie, oznacza, że ten historyczny obiekt nie tylko zostanie uratowany, ale pozostanie na swoim miejscu – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Przypomnijmy, że kolejna już decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie nastawni bramowej „Bt” jest skutkiem uchylenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pierwszej decyzji WKZ z 20 lipca 2021 roku, w której wpisana do rejestru zabytków została tylko nadwieszona stalowa część nastawni bez parterowego pawilonu i kubatury klatki schodowej. Decyzja ta wzbudziła wątpliwości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie ochrony konserwatorskiej obiektu bez ujęcia jego murowanej części, wobec czego ministerstwo przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który w kolejnej już decyzji z 30 września br. wpisał do rejestru zabytków cały obiekt nastawni, czyli jej metalową część i murowaną.

Jak czytamy w wydanej 30 września br. decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego objęcie ochroną konserwatorską jedynie części obiektu budowlanego, tj. nadwieszonej konstrukcji stalowej wraz ze stalowymi filarami, byłoby niezasadne, gdyż jest ona powiązana ze strukturą murowaną w sposób zapewniający jej konstrukcyjną stabilność oraz przesądzający o jej charakterystycznej formie bramowej nastawni kolejowej.

– Cały obiekt powstał w tym samym czasie, jako spójne założenie, którego zachowanie w całości leży w interesie społecznym, jako zabytek architektury i budownictwa. Obiekt w całości posiada wartość historyczną, ilustrując modernizację i rozbudowę stacji kolejowej w Bytomiu oraz jej historycznej rangi na terenie Górnego Śląska. Obiekt posiada także unikatową wartość architektoniczną i naukową, gdyż w sposób autentyczny ilustruje myśl techniczną i projektową inżynierii kolejowej o nietypowych rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz z zachowanym wyposażeniem technologicznym – napisano w decyzji.

Sprawa nastawni bramowej od początku planowej modernizacji linii kolejowej nr 131, budzi zainteresowanie części mieszkańców Bytomia. Obiekt, ze względu na okres, w którym powstał – lata 30. XX wieku, kiedy Bytom był jeszcze w granicach Niemiec, a także charakterystyczny kształt – ma wartość historyczną. Zgodnie z planami modernizacyjnymi linii kolejowej nr 131 obiekt miał zostać wyburzony, jednak z wnioskami o jego wpisanie do wojewódzkiego rejestru zabytków wystąpili bytomscy społecznicy ze Stowarzyszenia „Miasto dla Mieszkańców” i Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”. W sprawię ratunku nastawni zaangażowało się również miasto, które zaproponowało przeniesienie nastawni w miejsce, gdzie mogłaby służyć mieszkańcom jako obiekt historyczny. Ostatecznie jednak nastawnia pozostanie na swoim miejscu w całości nie tylko ze względu na wpisanie całego obiektu do rejestru zabytków województwa śląskiego, ale również zaprojektowania przez PKP PLK układu torowego w stacji Bytom z uwzględnieniem istniejącej nastawni bramowej.

Historyczna nastawnia bramowa „Bt”

Nastawnia bramowa „Bt” została zaprojektowana i wzniesiona w 1935 roku, a więc w okresie kiedy Bytom był w granicach III Rzeszy. Budynek zaprojektowano w charakterystyczny, modernistyczny kształt w stylu „streamline”, który popularny był w latach 30. XX wieku. Obiekt posiada formę dwubryłową – niższa, jednokondygnacyjna część mieści dziś pomieszczenia warsztatowo-techniczne, zaś wyższa, nadwieszona nad torami kolejowymi i wsparta na stalowym filarze, przeznaczona jest na pomieszczenie tzw. nastawnicowni, w której znajdują się pulpity nastawcze do sterowania ruchem kolejowym.