Stadler dostarczy kolejne EZT-y dla Kolei Mazowieckich

Stadler dostarczy kolejne EZT-y dla Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie rozstrzygnęły przetarg na dostawę w ramach umowy ramowej do 50 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Na sfinansowanie umowy ramowej EZT-ów w czterech transzach Koleje Mazowieckie przeznaczyły 2 431 045 800 zł brutto, a oferta producenta z Siedlec opiewała na kwotę 3 249 770 331 zł brutto.

Przypomnijmy, że Koleje Mazowieckie przewidują możliwość złożenia zamówień na:

  • dostawę 14  fabrycznie nowych pięcioczłonowych lub porównywalnych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) – transza I
  • dostawę 14 fabrycznie nowych pięcioczłonowych lub porównywalnych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) – transza II
  • dostawę 11 fabrycznie nowych pięcioczłonowych lub porównywalnych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) – transza III
  • dostawę 11 fabrycznie nowych pięcioczłonowych lub porównywalnych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) – transza IV

Wszystkie pojazdy mają być tego samego typu i modelu. Od producenta przewoźnik będzie oczekiwał świadczenie usług serwisowych EZT przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 w okresie 18 lat licząc od dostawy danego EZT albo do osiągnięcia przez dany EZT przebiegu 2 592 000 km, w zależności co nastąpi pierwsze, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi EZT oraz z możliwością skorzystania z opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 każdego z dostarczonych EZT.

Cały czas czekamy na rozstrzygnięcie przetargu na dostawę 15 pięcioczłonowych lub porównywalnych ezt, z opcją na dostawę maksymalnie 10 pięcioczłonowych lub porównywalnych ezt oraz z opcją na wykonanie maksymalnie 2 napraw P4 każdego dostarczonego ezt” przewoźnik zamierzał przeznaczyć 1 255 762 965 zł brutto. Firma Stadler Polska oczekiwała 1 635 165 505,50 zł brutto.