Zarząd PKP Cargo wypowiedział Pakt Gwarancji Pracowniczych

Zarząd PKP Cargo wypowiedział Pakt Gwarancji Pracowniczych

Zarząd PKP Cargo wypowiedział w dniu dzisiejszym Umowę dotyczącą Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP Cargo ( „Pakt Gwarancji Pracowniczych”), zawartą w dniu 2 września 2013 r. w Warszawie pomiędzy Spółką oraz PKP S.A. z siedzibą w Warszawie a Organizacjami Związkowymi. Zgodnie z regulacjami, umowa będzie obowiązywać do 17 sierpnia br.

Pakt Gwarancji Pracowniczych, którego zresztą byłem współautorem jako doradca Zarządu PKP Cargo w 2013 roku, dobrze spełnił swoją funkcję. Przez ponad 10 lat skutecznie zabezpieczał interesy pracowników naszej firmy. Jednakże w związku z faktem, że większość jego postanowień miała charakter czasowy, to obecnie w obliczu trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza Spółka, przyszedł czas na definitywne pożegnanie się z nim. Działanie to jest jednym z podjętych przez nowy zarząd PKP Cargo działań naprawczych, mających na celu stabilizacje finansową Spółki. W praktyce wypowiedzenie Paktu oznacza, mimo że nie niesie ze sobą natychmiastowych oszczędności finansowych, istotne zwiększenie elastyczności – dr Marcin Wojewódka p.o. Prezes Zarządu PKP Cargo.

Zarząd Spółki prowadzi działania w celu zapewnienia stabilności finansowej i dalszego rozwoju Spółki, a także prowadzi stały dialog ze stroną społeczną – w szczególności w zakresie ograniczenia kosztów i poprawy efektywności procesów.

Udział Grupy PKP Cargo w roku 2012 według masy przewiezionych ładunków wynosił 50,4%, a według pracy 60,2%, podczas gdy w roku 2023 spadł do poziomu 33,1% wg masy i 33,9% wg pracy przewozowej. W celu wyjścia z obecnej trudnej sytuacji muszą zostać podjęte konkretne działania wieloobszarowe, które w perspektywie pozwolą wrócić na dobry biznesowy tor potentata narodowego i międzynarodowego na rynku kolejowych przewozów towarowych jakim jest Grupa PKP Cargo.

Przypomnijmy, że zarząd planuje od 1 czerwca 2024 r. skierować na tzw. nieświadczenie pracy nawet do 30% pracowników spółki. Dodatkowo zarząd przewoźnika podjął decyzję w zakresie nie dokonywania wzrostu wynagrodzeń.