CUPT ogłosiło nabór wniosków z KPO na transport intermodalny

CUPT ogłosiło nabór wniosków z KPO na transport intermodalny

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – tym razem na transport intermodalny (Komponent E, Inwestycja: E2.1.3.). Łączna kwota na inwestycje to prawie 781,6 mln zł.

Celem konkursu jest wybór projektów na transport intermodalny obejmujących terminale drogowo-kolejowe zlokalizowane na sieci TEN-T i zakup aż 200 sztuk taboru do przewozów intermodalnych. Projekty powinny obejmować:

  • budowę/przebudowę infrastruktury terminali intermodalnych, w tym infrastruktury dedykowanej;
  • zakup/modernizację urządzeń do obsługi terminali intermodalnych;
  • nabycie/udoskonalenie i wdrożenie systemów informatycznych do obsługi terminali intermodalnych oraz systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym;
  • zakup nowego/użytkowanego i zmodernizowanego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego do wykonywania transportu intermodalnego;
  • nabycie nowego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego do wykonywania transportu intermodalnego.

W ramach naboru dopuszcza się realizację projektów integrujących wymienione typy inwestycji.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie z UE wynosi 781 598 808 zł.

Kto jest uprawniony do składania wniosków?

  • podmioty zajmujące się udostępnianiem taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania transportu intermodalnego;
  • przedsiębiorcy z państw członkowskich UE, którzy wykonują lub będą wykonywać na terytorium RP działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego;
  • podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową zapewniającą bezpośredni dostęp do terminali intermodalnych.

Wnioski należy składać w terminie od 16.05.2024 r. do 15.07.2024 r.

Szczegóły, w tym regulamin i inną dokumentację dotyczącą konkursu dostępne są na stronie CUPT.