KM chcą sprzedać wierzytelności o wartości 1,3 mln zł

KM chcą sprzedać wierzytelności o wartości 1,3 mln zł

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na zbycie wierzytelności przysługujących spółce wynikających z ponad 5000 wezwań do zapłaty na kwotę ponad 1,3 mln zł.

Przedmiotem zamówienia jest zbycie wierzytelności przysługujących Kolejom Mazowieckim wynikających z 5051 sztuk wezwań do zapłaty, wystawionych w okresie od 6 maja 2019 r. do 11 września 2022 r., z tytułu odbywania podróży bez ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienia podróżnego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego na łączną kwotę zadłużenia 1 355 610,22 zł.

Na wierzytelności o których mowa powyżej składają się z: 19 wezwań wystawionych w 2019 r.,  413 wezwań z roku 2020 r., 4701 sztuk wystawionych w 2021 r. oraz 368 wezwań wystawionych w 2021 r.

Liczba dłużników objętych wskazanymi wierzytelnościami z 5051 sztuk wezwań to 3121 osób.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 3 listopada 2022 r. do godz. 12:00.