Jesienią podróżni skorzystają z przebudowanego dworca w Rzepinie

Jesienią podróżni skorzystają z przebudowanego dworca w Rzepinie

Trwają prace nad dokończeniem przebudowy dworca kolejowego w Rzepinie. Roboty o wartości ponad 12 mln złotych są wykonywane przez firmę, która została zatrudniona do zakończenia remontu po nierzetelnym wykonawcy.

Warto przypomnieć, że w czerwcu 2021 r. PKP S.A. ogłosiły przetarg na przebudowę XIX-wiecznego dworca w Rzepinie. Kolejowa spółka zakładała, że prace potrwają przez 65 tygodni. W lipcu 2021 r. dowiedzieliśmy się, że Polskie Koleje Państwowe S.A. na sfinansowanie zamówienia zamierzały przeznaczyć kwotę: 11 961 527,59 zł brutto, a oferty złożyło czterech wykonawców. W październiku rozstrzygnięto przetarg, a prace ruszyły na początku grudnia 2021 r. kiedy PKP S.A. przekazały plac budowy firmie LK Inwest z Wrocławia.

Współpraca z wykonawcą zakończyła się w styczniu 2023 roku, kiedy to PKP S.A. odstąpiły od umowy z wrocławską firmą z powodów leżących po stronie wykonawcy.

Po zakończeniu inwentaryzacji oraz przejęciu placu budowy od LK Inwest, okazało się, że większość rozpoczętych prac została przerwana w początkowej fazie. Były wykonawca rozpoczął roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne (w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych) oraz wymianę poszycia dachowego, a także przygotowania do renowacji elewacji.

Dodajmy,  że wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zostały naliczone kary umowne z tytułu odstąpienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Wtedy też PKP S.A. ogłosiły pierwsze postępowanie na dokończenie prac. Przetarg został jednak unieważniony.

Oferta złożona w postępowaniu przez firmę MERX Sp. z o.o. została odrzucona, gdyż nie została przekazana w sposób zgodny z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Druga ze złożonych ofert przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na dokończenie realizacji zadania polegającego na przebudowie dworca w Rzepinie, stąd decyzja o unieważnieniu postępowania – tłumaczy Bartłomiej Sarna z biura prasowego PKP S.A.

Kolejne postępowanie na dokończenie przebudowy dworca w Rzepinie zostało ogłoszone w sierpniu 2023 r.  Ostatecznie wygrała je firma GLOBAL Budownictwo, która dokończy przebudowę dworca w Rzepinie za 12,4  mln złotych brutto.

Planowany termin zakończenia niniejszej inwestycji to jesień bieżącego roku – dodaje Sarna.

Nowy wykonawca przejął plac budowy w połowie października zeszłego roku, a w listopadzie uruchomił kontenerowy dworzec tymczasowy.

Aktualnie prowadzone są roboty konstrukcyjne, tynkarskie, posadzkowe, wykonanie izolacji, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Trwa również renowacja elewacji i układanie pokrycia dachu. W najbliższym czasie będzie montowana stolarka okienna, a także kontynuowane roboty na elewacji, natomiast wewnątrz budynku roboty konstrukcyjne. Planowane jest również rozpoczęcie robót wykończeniowych w poszczególnych pomieszczeniach – tłumaczy przedstawiciel PKP S.A.

Dworzec w Rzepinie to jeden z ośmiu obiektów w województwie lubuskim objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.