GK Rafamet opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2021 r.

GK Rafamet opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2021 r.

Za okres trzech kwartałów przychody ze sprzedaży GK Rafamet wyniosły 70,3 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego były mniejsze o 8,25 mln zł., jednak pomimo tego GK RAFAMET w samym III kwartale br. uzyskała dodatni wynik finansowy w wysokości 469 tys. zł netto.

– Spółki Grupy nadal odczuwają skutki pandemii, jednak skala oddziaływania tego zjawiska była w okresie trzech pierwszych kwartałów 2021 roku umiarkowana. – informuje Prezes RAFAMET S.A., E. Longin Wons.  – W trzecim kwartale br. obserwujemy narastający problem przerywania międzynarodowego łańcucha dostaw, wzrost cen w zasadzie wszystkich kupowanych materiałów i podzespołów (w wyniku zjawisk inflacyjnych, ale również w następstwie zmniejszonej ich podaży) oraz notujemy stałe przedłużanie zakontraktowanych terminów ich dostaw. Dostawcy powołują się na konsekwencje COVID-19, co utrudnia prowadzenie optymalnej i rytmicznej działalności gospodarczej – dodaje E. Longin Wons.

Sygnały dochodzące z rynków zagranicznych oraz krajowego wskazują na ryzyko nasilenia się tzw. „czwartej fali COVID-19”, co nie buduje optymizmu. Zamknięcie lub ograniczenia swobodnego przepływu towarów i ludzi w następstwie COVID-19 wywołuje na niektórych rynkach sprzedaży obrabiarek również ryzyko przedkładania przez potencjalnych klientów dostaw z rynków lokalnych nad dostawami zagranicznymi.

– Plany produkcyjno – handlowe Grupy Kapitałowej RAFAMET na 2021 oraz 2022 rok mogą ulegać zmianom w wyniku trwającej pandemii oraz obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej mającej wpływ na poszczególne obszary życia gospodarczo – społecznego. Jak co roku czwarty kwartał będzie dla nas szczególnie ważny tak pod względem wielkości sprzedaży, realizacji zysków (oczekiwana jest poprawa wyników w rachunku całorocznych w stosunku do trzech kwartałów br.), wpływów pieniężnych z realizowanych kontraktów oraz nowych zamówień na rok 2022. Trwający skup akcji z rynku giełdowego realizowany do 13.12.2021 przez ARP S.A. da nowe otwarcie biznesowe dla firm Grupy Kapitałowej RAFAMET – dodaje Prezes E.Longin Wons.