Fundacja Grupy PKP gra razem z Klubem Sportowym „Karsznice”

Fundacja Grupy PKP gra razem z Klubem Sportowym „Karsznice”

Czy dziedzictwo polskiej kolei może być propagowane poprzez sport? Oczywiście. Przykładem jest Klub Sportowy „Karsznice” funkcjonujący w miejscu, gdzie tradycje związane z kolejnictwem sięgają lat 30. XX wieku. Wsparcia klubowi udzieliła Fundacja Grupy PKP.

Karsznice, zwane również Osiedlem Karsznice, stanowią część miasta Zduńska Wola. W 1930 r., podczas budowy linii kolejowej Śląsk – Gdynia, utworzono w ówczesnej wsi Karsznice stację z lokomotywownią. W pobliżu powstało osiedle mieszkaniowe dla pracowników. Mając na uwadze dążenie do poprawienia ich sprawności fizycznej oraz zdrowia poprzez upowszechnianie rekreacji sportowej i aktywnego stylu życia, w 2014 utworzono Klub Sportowy „Karsznice”.

Dominującą dyscypliną uprawianą przez zawodników jest piłka nożna. Klub posiada pierwszą drużynę, która występuje w klasie okręgowej, a także dwie grupy juniorskie. Fundacja Grupy PKP, realizując swoje cele statutowe, m.in. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, a także wspierając organizacje i stowarzyszenia związane z kolejnictwem, przekazała klubowi darowiznę na zakup sprzętu oraz strojów sportowych.

– Wierzymy, że w ten sposób przyczynimy się do poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników, a także osiągania przez nich coraz lepszych wyników. W naszej działalności wspieramy liczne projekty dobroczynne i edukacyjne, jednak nie zapominamy też o popularyzowaniu sportu i zdrowego trybu życia. Pokazujemy również, że pamiętamy o miejscach związanych z kolejnictwem, jak i o samym dziedzictwie kolejowym w różnych wymiarach. Dla mieszkańców Karsznic jest ono szczególnie ważne – powiedziała Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Darowizna przekazana dla Klubu Sportowego „Karsznice” to jedno z wielu działań Fundacji, których założeniem jest promocja sportu. Swoim honorowym patronatem objęła ona wystawę czasową „Kolej na relaks. Sport i turystyka w życiu kolejarzy”, którą do niedawna można było oglądać w Muzeum Turystyki i Sportu w Warszawie. Ekspozycja prezentowała bogate dziedzictwo środowiska kolejarskiego w obszarze kultury fizycznej, turystyki i sportu wyczynowego.

Fundacja Grupy PKP pomaga również klubowi sportowemu Pogoń Lwów. Jedna z ubiegłorocznych darowizn została przeznaczona na zabezpieczenie zawodników i pracowników przed skutkami koronawirusa. Działania klubu wsparto także poprzez darowiznę, dzięki której zakupiono stroje sportowe oraz zapewniono funkcjonowanie szkółki piłkarskiej.