Dworzec kolejowy w Wałczu zostanie zmodernizowany

Dworzec kolejowy w Wałczu zostanie zmodernizowany

Przebudowa dworca kolejowego w Wałczu została uwzględniona w planach PKP S.A. związanych z realizacją nowej edycji Programu Inwestycji Dworcowych.

Niedawno Polskie Koleje Państwowe ogłosiły kolejną edycję programu zmieniającego oblicze polskich dworców. Program Inwestycji Dworcowych stanowi największe tego rodzaju przedsięwzięcie w historii polskich kolei.

W ramach jego pierwszej edycji  zmodernizowanych, ale także wybudowanych od podstaw zostanie łącznie prawie 200 obiektów. 84 dworce zostały już oddane do użytku, a wartości nakładów inwestycyjnych całej pierwszej edycji programu to ponad 3 mld zł brutto. Wśród przebudowywanych dworców przeszło 100 to dworce zabytkowe. Obecnie w woj. zachodniopomorskim realizowane są cztery inwestycje dworcowe. Na dworcach w Koszalinie
i Kołobrzegu trwają prace budowlane; ogłoszony już został przetarg na prace budowlane związane z przebudową dworca Szczecin Dąbie, a inwestycja w Stargardzie jest na etapie przygotowania.

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa istniejącego budynku, dzięki której powstanie obiekt spełniający współczesne standardy obsługi podróżnych, w tym w zakresie poprawy dostępności dla osób
z ograniczoną możliwością poruszania się (również pasażerów z niepełnosprawnościami). Po modernizacji budynek dworca będzie mógł pełnić nie tylko funkcje związane z obsługą pasażerów kolei. Część obiektu będzie mogła zostać zagospodarowana cele publiczne, związane np. z działalnością samorządu, oraz na działalność komercyjną.

W ramach kontynuacji programu w perspektywie do 2030 roku założono przebudowę 150 dworców w całym kraju, ale analizami pod kątem potrzeb inwestycyjnych objęto łącznie ponad 300 obiektów. Wstępnie szacowana wartość programu to około 4,4 mld zł brutto. Kryteria, jakie były brane pod uwagę przy wyborze konkretnych dworców do nowej edycji programu, to między innymi  wymiana pasażerów korzystających z danej stacji czy przystanku, stan techniczny obiektu i komplementarność z innymi inwestycjami kolejowymi, czyli modernizacjami torów, peronów i innych obiektów infrastruktury. Wśród budynków poddanych analizie, w ramach przygotowania kolejnej edycji programu, ponad 130 stanowią dworce zabytkowe.