Branża kolejowa czeka na ekspertów – trwa rekrutacja do szkół wyższych

Branża kolejowa czeka na ekspertów – trwa rekrutacja do szkół wyższych

Tegoroczni maturzyści mogą już składać wnioski o przyjęcie do szkół wyższych. Związaną z koleją ofertę dydaktyczną na najbliższy rok akademicki przygotowały 34 publiczne oraz niepubliczne uczelnie wyższe w całym kraju.

Transformacja europejskiej gospodarki w kierunku modelu ekologicznego, cyfrowego i innowacyjnego wymaga zaangażowania również wielu podmiotów rynku kolejowego.  Odpowiedzialność za przyszły rozwój transportu kolejowego przejmować będą młodzi ludzie, którzy dzisiaj podejmują decyzję o swojej dalszej przyszłości. Dlatego tak ważne jest również zaangażowanie uczelni wyższych, które zapewniają specjalistyczne kształcenie.

– Inicjatywy badawczo-rozwojowe mają fundamentalne znaczenie dla poprawy wydajności oraz obniżenia kosztów operacyjnych związanych z wykorzystaniem transportu kolejowego. – Rozwój branży kolejowej zależy bezpośrednio od zaangażowania przyszłych specjalistów, którzy wiedzę oraz doświadczenie mogą pozyskiwać ze współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorstwami rynku kolejowego – zwraca uwagę dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Maturzyści mogą skorzystać z oferty dydaktycznej na następujących kierunkach:

 • Transport;
 • Transport kolejowy;
 • Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego;
 • Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny;
 • Inżynieria środków transportu;
 • Inżynieria transportu i logistyki;
 • Konstrukcja i eksploatacja środków transportu;
 • Logistyka i transport;
 • Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych;
 • Środki transportu i logistyka;
 • Transport i logistyka.

Informacje o lokalizacji wszystkich szkół średnich oraz wyższych kształcących w zawodach oraz na kierunkach związanych z transportem kolejowym znajdują się w załączonym pliku excel oraz na interaktywnej mapie.