Bezpłatne przejazdy pociągami z okazji Dnia Dziecka

Bezpłatne przejazdy pociągami z okazji Dnia Dziecka

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przewoźnicy przygotowali specjalną ofertę dla najmłodszych pasażerów. 1 czerwca dzieci i młodzież poniżej 16. roku życia będą mogły bezpłatnie podróżować pociągami na podstawie dokumentu potwierdzającego ich wiek.

PKP Intercity

Przewoźnik oferuje darmowe przejazdy dla najmłodszych. Jedyny warunek to pobranie biletu w kasie biletowej lub u konduktora – dotyczy to pociągów kategorii TLK, IC, EIC. W pociągach kategorii EIP, czyli Pendolino, biletu nie można pobrać u konduktora – należy tego dokonać wcześniej, w kasie biletowej.

Bilety obowiązują na drugą klasę, a podstawą do otrzymania jest okazanie dowolnego dokumentu potwierdzającego wiek dziecka – należy je również okazać podczas kontroli biletowej. Rodziny korzystające ze Biletu Rodzinnego lub zniżki gwarantowanej przez Kartę Dużej Rodziny, również mogą skorzystać z promocji w Dzień Dziecka. Darmowy bilet tak jak zwykły upoważnia do korzystania z ww. ulg.

Przejazd musi rozpocząć się i zakończyć 1 czerwca.  Bilet jest ważny na przejazd, na który został wystawiony, na każdy następny należy pobrać kolejny bilet. Tak samo jest w przypadku zmiany pociągu lub relacji – darmowe bilety podlegają zwrotowi i wymianie.

Koleje Mazowieckie

Jak co roku, spółka przygotowała specjalna ofertę dla najmłodszych oraz ich rodziców i opiekunów. W ramach Dnia Dziecka z KM, 1 czerwca każdy pasażer, który nie ukończył jeszcze 16 lat, jest uprawiony do bezpłatnych przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich.

Oferta specjalna łączy się z ofertą Przejazdy rodzinne. W związku z tym rodzice bądź opiekunowie podróżujący z dzieckiem poniżej 16. roku życia mają możliwość skorzystania z ulgi 35% na podstawie biletu jednorazowego.

WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa w dniu 1 czerwca każdego roku  wprowadzi ofertę przewozową – „Dzień Dziecka z WKD”, w ramach której dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą podróżować nieodpłatnie pociągami uruchamianymi przez WKD na podstawie: dokumentu potwierdzającego wiek oraz skasowanego na odpowiednią strefę czasową biletu jednorazowego „Dzień Dziecka z WKD”.

Bilety jednorazowe „Dzień Dziecka WKD” dostępne będą do pobrania wyłącznie w dniu obowiązywania oferty w kasach biletowych oraz stacjonarnych automatach biletowych.

ŁKA

W środę 1 czerwca najmłodsi pasażerowie podróżują pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej bezpłatnie. Oferta specjalnaDzień Dziecka z ŁKA” dotyczy każdej osoby, która w dniu przejazdu ukończyła 4 lata, ale nie ukończyła 16 lat (dzieci, młodzież). Podczas kontroli dokumentów przejazdowych, podróżny (dziecko/opiekun) obowiązany jest okazać w pociągu dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej (miarodajny jest
wiek osoby uprawnionej na dzień odbywania podróży).

Polregio

Pomorski Zakład w Gdyni informuje, że przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w ramach obchodów „Dnia Dziecka” w dniu 1 czerwca 2022 r. od godziny 6:00 do godziny 22:00, każde dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, będzie miało możliwość nieodpłatnego przejazdu pociągami REGIO, w dowolnych relacjach na obszarze województwa pomorskiego ograniczonego stacjami: Sycewice, Słosinko, Czarne, Bukowo Człuchowskie, Smętowo, Gardeja, Prabuty i Stare Pole.

Uprawnienia do nieodpłatnego przejazdu poświadczać będzie dowolny dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek dziecka. W przypadku dzieci, które nie posiadają dokumentu ze zdjęciem, a których wygląd jednoznacznie wskazuje, że nie ukończyły 16 roku życia, przejazd odbywać się może bez okazania dokumentu potwierdzającego wiek.

Nieodpłatny przejazd dziecka musi zakończyć się do godziny 22:00 w dniu 1 czerwca 2022 r.