Bez wyboru oferty na wsparcie techniczne w utrzymaniu taboru KM

Bez wyboru oferty na wsparcie techniczne w utrzymaniu taboru KM

Koleje Mazowieckie unieważniły przetarg na świadczenie usług wsparcia technicznego wagonów piętrowych i lokomotyw wyprodukowanych przez ówczesnego Bombardiera.

Przedmiot zamówienia obejmował świadczenie usług:

  • wsparcia w utrzymaniu serwisowym (wykonywanie przeglądów w poziomach PII.1, PII.2, PII.3, PIII.1, PIII.2, PIII.3 w 37 piętrowych wagonach, w tym 11 piętrowych wagonach sterowniczych typu ABpbdzf i 26 piętrowych wagonach środkowych typu Bpz;
  • wsparcie w utrzymaniu serwisowym (wykonywanie przeglądów w poziomach P.1, P.2, P3.2 w 11 lokomotywach typu E583PL serii EU47;
  • wykonywanie napraw bieżących w wagonach piętrowych i lokomotywach zleconych przez przewoźnika.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć  5 359 066,85 zł brutto. Jedyna ofertę w wysokości 13 934 009,49 zł brutto złożył Alstom Polska.