Arkadiusz Arciszewski prezesem Trakcji od 30 kwietnia

Arkadiusz Arciszewski prezesem Trakcji od 30 kwietnia

Zakończyło się postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Trakcja. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania pana Arkadiusza Arciszewskiego do zarządu spółki i powierzenia mu funkcji prezesa zarządu Trakcji z dniem 30 kwietnia 2024 roku.

Pan Arkadiusz Arciszewski jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Budownictwa Lądowego w specjalności Budowa Dróg i Mostów. Kwalifikuje się ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w branży budowlanej, zarówno po stronie inwestora jak i generalnego wykonawcy.

Pracował m.in. dla takich spółek jak: Budimex, Strabag, Polaqua, Polimex oraz PKP Polskie Linie Kolejowe, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji.

Doświadczony inżynier i menadżer, z Trakcją związany w latach:
•    10.2015 – 08.2016 – Dyrektor Kontraktu
•    12.2018 – 07.2019 – Dyrektor Regionu Północ Dywizji Drogowo – Mostowej
•    08.2019 – 10.2019 – Dyrektor Operacyjny 
•    10.2019 – 06.2022 – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny

W Trakcji odpowiadał za organizację, przygotowanie, realizację i nadzór kontraktów infrastrukturalnych realizowanych przez spółkę: kolejowych, drogowo – mostowych, miejskich i energetycznych.  Nadzorował procesy związane z ofertowaniem i zakupami.

W trakcie swojej kariery zawodowej pan Arkadiusz Arciszewski był odpowiedzialny za szereg kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, w tym przede wszystkimi za Centralną Magistralę Kolejową – Linię nr 4, budowę drogi ekspresowej S7 na odcinkach Kraków-Rabka Zdrój oraz Lubień-Naprawa, budowę trasy Mostu Północnego w Warszawie oraz wiele innych.

Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Spółki Trakcja S.A. pan Arkadiusz Arciszewski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.