Wielkopolskie: ruszyło zbieranie propozycji pasażerów do nowego RJP 2023/24

Wielkopolskie: ruszyło zbieranie propozycji pasażerów do nowego RJP 2023/24

Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego rozpoczął badanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na potrzeby rozkładu jazdy 2023/2024, który obowiązywał będzie od 10 grudnia 2023 roku.

Wszystkich zainteresowani mogą przesłać wypełnione do 31 stycznia 2023 r. na załączonym formularzu, na adres e-mail: [email protected] W tytule e-maila należy wpisać: Badanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na potrzeby rozkładu jazdy 2023/2024.

Urząd Marszałkowski przypomina, że na kształt rozkładu jazdy pociągów wpływa szereg czynników:

  • Ostateczny kształt rozkładu jazdy pociągów konstruowany jest przez zarządcę infrastruktury kolejowej w oparciu o Regulamin Sieci  oraz na podstawie wniosków złożonych przez poszczególnych Aplikantów.
  • W trakcie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy PKP PLK S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt do rocznego rozkładu jazdy – tzw. cykle zamknięciowe.
  • Aplikant – Organizator Przewozów lub Operator świadczący usługi przewozowe na terenie województwa składa do PKP PLK S.A. wnioski do rozkładu jazdy, opracowane na podstawie projektu rozkładu jazdy z zachowaniem wymogów określonych w Regulaminie Sieci. Wnioski muszą być złożone z minimum 9 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku gdy dotyczą nowego rocznego rozkładu jazdy oraz z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku korekty już obowiązującego rozkładu jazdy.

Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu zostanie przeanalizowany pod kątem:

  • wpływu na możliwość zapewnienia dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
  • częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie,
  • wpływu na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych,
  • możliwości realizacji obiegów taboru,
  • możliwości finansowych Samorządu Województwa,
  • uzgodnień z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi Województwami.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.