W lutym 2021 r. pociągi przewiozły 14,3 mln pasażerów

W lutym 2021 r. pociągi przewiozły 14,3 mln pasażerów

Liczba pasażerów w lutym 2021 r. wyniosła 14,3 mln. Praca przewozowa wyniosła 851,7 mln pasażerokilometrów, a praca eksploatacyjna kształtowała się na poziomie 13,6 mln pociągokilometrów. Średnia długość podróży wyniosła 60 km.

Zestawiając wyniki z 12 miesięcy pandemii widać jednak niewielki wzrost. W lutym liczba pasażerów była największa od listopada 2020 r. W porównaniu ze styczniem tego roku ich liczba wzrosła o 4,8%, praca przewozowa o 6,5%, a eksploatacyjna o 5,5%.

– Kolejny miesięczny wzrost liczby przewiezionych pasażerów pokazuje, że pomimo przeciwności rynek przewozów pasażerskich robi wiele, żeby odnaleźć się w obecnej rzeczywistości. Prawie wszyscy przewoźnicy odnotowali wzrost liczby pasażerów w stosunku do stycznia 2021 r.  – podkreśla dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W okresie dwóch miesięcy 2021 r. łączna liczba pasażerów wyniosła 27,6 mln, praca przewozowa 1,7 mld pasażerokilometrów, a praca eksploatacyjna 27,9 mln pociągokilometrów. Jest to spadek odpowiednio o 50,3%, 51,6% i 6% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Średnia odległość podróży wyniosła 59,3 km i była mniejsza o 2,6% niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

W lutym 2021 r. najwięcej pasażerów przewiozło Polregio z 25,48% udziałem, następnie Koleje Mazowieckie – 20,76% oraz PKP SKM w Trójmieście – 12,71%. Jeśli weźmiemy pod uwagę wykonaną pracę przewozową to liderem jest PKP Intercity z 45,19% udziałem, następnie Polregio – 21,82% oraz Koleje Mazowieckie – 11,04%.