W Łapach powstanie nowy dworzec kolejowy

W Łapach powstanie nowy dworzec kolejowy

Całkowicie nowy, zaprojektowany od podstaw, uwzględniający potrzeby pasażerów, ale również mieszkańców, a do tego ekologiczny, bezpieczny i przyjazny osobom z niepełnosprawnościami – taki będzie nowy dworzec w Łapach. PKP S.A. podpisały porozumienie z miastem Łapy w sprawie budowy nowego dworca.

Dzięki sygnowanym dokumentom PKP S.A. zobowiązały się do budowy nowego dworca w Łapach, na działce, którą samorząd zdecydował się przekazać w formie darowizny na rzecz spółki. Z kolei miasto Łapy zobligowało się do wynajęcia powierzchni na dworcu pod usługi przeznaczone dla mieszkańców po jego budowie.

Nowy dworzec PKP w Łapach będzie wspaniałą wizytówką miasta i regionu. Inwestycja ta pozwoli na zwiększenie komfortu podróży oraz poprawę standardu obsługi pasażerów. Dzięki nowoczesnemu i funkcjonalnemu projektowi dworca, Łapy staną się ważnym punktem na mapie transportu kolejowego naszego kraju. To zdecydowany krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, zachęcający do korzystania z kolei jako ekologicznej alternatywy dla innych środków transportu. Jestem przekonany, że ta inwestycja przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom, jak i wszystkim podróżnym – mówi Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

Podpisanie porozumienia otwiera drogę do inwestycji, polegającej na budowie w Łapach nowoczesnego dworca w formule indywidualnego Innowacyjnego Dworca Systemowego.

Wiz. PKP S.A.

Koncepcja zakłada, że nowy budynek będzie składał się z trzech części połączonych, jak we wszystkich IDS-ach, wspólnym zadaszeniem. W jego zachodnim skrzydle zlokalizowano przestrzeń obsługi podróżnych, czyli hol będący jednocześnie poczekalnią, pomieszczenie kasy biletowej oraz toalety, natomiast we wschodnim – dwa lokale przeznaczone dla samorządu o powierzchni łącznej przeszło 70 m kw., które będzie można łączyć lub dzielić w zależności od aktualnych potrzeb. Pomieszczenia dostępne dla podróżnych, poza dużymi witrynami, planuje się dodatkowo doświetlić świetlikami dachowymi dzięki czemu będą one jeszcze jaśniejsze. W części środkowej dworca znajdzie się zadaszona i otwarta poczekalnia letnia z ławkami i zielenią, a także stojaki rowerowe. Funkcjonalnym połączeniem wszystkich części budynku, a także głównym traktem pomiędzy przystankami komunikacji miejskiej a tunelem na perony, będzie podcień biegnący wzdłuż fasady od strony miasta.

Dworzec w Łapach to kolejna inwestycja, która zostanie zrealizowana przez PKP S.A. w województwie podlaskim. Mieszkańcy Łap zyskają budynek nowoczesny, proekologiczny i dostosowany do potrzeb wszystkich pasażerów kolei. Mam nadzieję, że dworzec w Łapach stanie się przyjazną i bezpieczną przestrzenią dla pasażerów oraz ułatwi podróżowanie koleją po województwie. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznacza prawie 3 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Nowy dworzec będzie charakteryzował się nowoczesną geometryczną bryłą. Została ona zaprojektowana w taki sposób, aby budynek sprawiał wrażenie znacznie większego niż jest w istocie. Natomiast jego szerokość i wysokość została dobrana tak, aby domykał on południową pierzeję rynku w Łapach. Przyjęto dla niego również nieco inną formę architektoniczną niż dla wcześniejszych dworców modułowych. Podział na części o różnych funkcjach ukryto wizualnie za elewacją frontową tworzoną przez szerokie, białe słupy, pomiędzy którymi znajdują się rytmicznie rozmieszczone prześwity. Taki wygląd elewacji, w nowoczesny sposób, nawiązuje do architektury historycznego obiektu w Łapach, a także do zachowanych do dziś dworców z czasów carskich – Białegostoku czy Grajewa, gdzie w jasne fasady budynków wkomponowano rytmicznie ułożone duże okna.

Podpisane porozumienie to kolejny przykład na doskonałą współpracę PKP S.A. z samorządami. Dzięki niemu w Łapach powstanie nowoczesny i funkcjonalny dworzec, łączący w sobie obsługę podróżnych i usługi przeznaczone dla mieszkańców. Podobne projekty prowadzimy w całym kraju dzięki czemu dworce stają się nie tylko przyjaznymi przestrzeniami dla podróżnych, ale ważnymi punktami na mapie miast – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Nowy dworzec w Łapach będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zostaną w nim również zastosowane rozwiązania proekologiczne, a także nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Planuje się integrację dworca z otoczeniem, czyli stacją oraz tkanką miejską.

Cieszę się, że wspólnie wypracowaliśmy porozumienie i PKP S.A. wybuduje w Łapach nowoczesny i funkcjonalny dworzec. Mieszkańcy bardzo czekają na tę inwestycję. Mamy nowe centrum przesiadkowe, nową siedzibę Domu Kultury i odnowiony Plac Niepodległości. Nowy dworzec sprawi, że ścisłe centrum miasta będzie w pełni odmienione – mówi Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap.

Więcej informacji o budowie nowego dworca w Łapach będzie można przekazać na późniejszym etapie inwestycji. Obecnie finalizowane są prace nad programem funkcjonalno-użytkowym. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie, w IV kwartale bieżącego roku, przetargu na wybór wykonawcy, który opracuje dokumentację projektową, a następnie wykona prace polegające na budowie nowego dworca. Według wstępnych założeń planowany termin zakończenia inwestycji to II połowa 2026 roku. Zadanie będzie finansowane ze środków własnych PKP S.A.

Budowa nowego dworca w Łapach jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, do którego została wpisana w lutym 2021 roku.