Rozpoczyna się przebudowa dworca w Trawnikach

Rozpoczyna się przebudowa dworca w Trawnikach

Przywrócenie dawnego blasku oraz dostosowanie do współczesnych standardów obsługi podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami, to główne założenia rozpoczynającej się właśnie przebudowy dworca kolejowego w Trawnikach. PKP S.A. przekazały plac budowy wykonawcy robót.

Przebudowa dworca Trawniki to kolejna inwestycja w województwie lubelskim realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 dofinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pochodzący z 1877 roku dworzec kolejowy w Trawnikach znajduje się w powiecie świdnickim przy linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk. Dzięki inwestycji dworzec zostanie dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych przy zachowaniu jego walorów architektonicznych. Zgodnie z projektem przywrócony zostanie dawny, historyczny zarys elewacji z odtworzeniem gzymsów i elementów dekoracyjnych. Wymieniona zostanie także stolarka okienna i drzwiowa. Elewacja północna dworca zyska odwzorowane z historycznego wejście główne oraz dwa symetryczne wejścia: do zaplecza kas oraz do lokalu komercyjnego. Od strony południowej zostaną także przywrócone historyczne wyjścia na perony. Całość uzyskanego dzięki przebudowie efektu wizualnego podkreśli nowa iluminacja.

Jestem przekonany, że po zakończeniu modernizacji dworzec w Trawnikach stanie się wizytówką miasta, a także dowodem na to, jak pozytywnie zmienia się polska kolej. Dzięki tej inwestycji historyczny budynek odzyska swój dawny blask oraz zyska wiele udogodnień, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi czy podróżnych z ciężkim bagażem. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym stanie się także bardziej komfortowy, bezpieczny i ekologiczny. I właśnie tymi trzema słowami można opisać kolej, jakiej oczekują Polacy, i jaką konsekwentnie buduje polski rząd – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Rozpoczęcie przebudowy dworca w Trawnikach to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy województwa lubelskiego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i ekologicznej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany budynek dworca stanie się wizytówką miejscowości Trawniki oraz ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Lublina i Chełma. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 roku ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Jednym z założeń polityki spójności jest wsparcie dziedzictwa kulturowego i historycznego państw członkowskich UE. Dofinansowanie z funduszy europejskich, pochodzącego z 1877 roku dworca w Trawnikach w województwie lubelskim, jest tego najlepszym przykładem. Jestem przekonany, że dzięki unijnemu wsparciu ten zabytkowy budynek już wkrótce odzyska swój dawny wygląd i będzie cieszył oko korzystających z niego podróżnych, w tym również osób z niepełnosprawnościami – mówi Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Dworzec w Trawnikach to kolejny już obiekt w województwie lubelskim, który zostanie zmodernizowany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. W sumie w ramach programu realizowanego przez PKP S.A. w tym regionie łącznie aż 11 miejscowości wzbogaci się o przebudowane oraz zupełnie nowe dworce kolejowe. Warto przypomnieć, że pod koniec ubiegłego roku udostępniliśmy podróżnym m.in. dworce Świdnik Miasto, Sadurki i Kanie – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A. 

Modernizacja dworca oznacza również zmiany wewnątrz budynku. Na jego parterze zaprojektowano hol pełniący funkcję poczekalni, która zostanie odnowiona i wyposażona w większą liczbę miejsc do siedzenia. W poczekalni znajdą się również gabloty z rozkładami jazdy pociągów, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowy system informacji głosowej. W sąsiedztwie holu, oprócz pomieszczenia kas biletowych i toalet, zaplanowano także przestrzeń do opieki na dzieckiem. Na parterze zaplanowano także przestrzeń pod przyszłe dwa lokale usługowo-handlowe oraz pomieszczenia przeznaczone dla spółek kolejowych. Przestrzeń pod wynajem przewidziano także na pierwszym piętrze budynku dworca. Dodatkowo na piętrze znajdą się także pomieszczenia techniczne niezbędne do funkcjonowania dworca, jak wentylatornia i serwerownia.

Dzięki przebudowie dworzec stanie się bardziej przyjazny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne oraz wprowadzonych szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące, dotykowe plany dworca, tabliczki w alfabecie Braille’a oraz toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Modernizacja dworca Trawniki to również inwestycja w ekologię i bezpieczeństwo. W budynku i jego otoczeniu zaprojektowano energooszczędne oświetlenie. Ponadto planowane jest ogrzewanie obiektu za pomocą niskoemisyjnej kotłowni gazowej, a także montaż stolarki okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikalności cieplnej. Za optymalizację zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody oraz pracę urządzeń i instalacji będzie odpowiadał system BMS (Building Management System). Bezpieczeństwo w budynku i jego najbliższym otoczeniu zapewnią nowoczesne systemy: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowe.

W ramach inwestycji uporządkowany zostanie także teren wokół dworca. We wschodniej części działki zaprojektowana jest zadaszona wiata rowerowa. Tuż obok postawiony zostanie dworzec tymczasowy, w którym odbywać się będzie obsługa podróżnych na czas przebudowy dworca. Po stronie północno-zachodniej dworca znajdzie się zbiornik na gaz oraz zamknięta wiata śmietnikowa. Elementy te zostaną wygrodzone nowymi krzewami. Nowe trawniki z niskimi krzewami znajdą się także od strony miasta. Wokół budynku wyburzone zostaną rampy i schody, a teren zostanie wyrównany, dzięki czemu usunięte zostaną wszelki bariery architektoniczne, co poprawi komfort korzystania z dworca przez osoby mające trudności z poruszaniem się.

Koszt przebudowy dworca kolejowego w Trawnikach to 7,9 mln zł brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., a projekt przebudowy dworca przygotowała pracownia Paka Architekci sp. z o. o. Wykonawcą prac budowlanych jest firma Heli Factor sp. z o. o. Planowany termin zakończenia inwestycji to lato 2024 roku.