Przyszli kolejarze gośćmi Polskich Kolei Państwowych

Przyszli kolejarze gośćmi Polskich Kolei Państwowych

Uczniowie warszawskiej „Kolejówki” uczestniczyli w prelekcji poświęconej działalności Spółki, którą wygłosił Rafał Zgorzelski – członek zarządu PKP S.A.

16 września 2022 r. w Centrali Polskich Kolei Państwowych S.A. dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A. wygłosił inauguracyjną prelekcję dla uczniów klas związanych z obszarem spedycji i logistyki z Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka” w Warszawie.

W ramach podpisanej 25 kwietnia 2022 r. umowy o praktyki zawodowe uczniowie szkoły moją możliwość uczestniczenia w specjalnych wykładach realizowanych przez menadżerów oraz pracowników z PKP S.A., co jest dobrą okazją do zdobywania dodatkowej wiedzy o funkcjonowaniu transportu kolejowego i uwarunkowaniach wpływających na jego atrakcyjność dla pasażerów
i gestorów ładunków. 

Zainicjowana współpraca pozwoli uczniom nie tylko rozszerzać wiedzę i umiejętności zawodowe, ale może też ułatwić im wybór ścieżki rozwoju zawodowego, poprawiając ich kwalifikacje wobec oczekiwań pracodawców z branży logistycznej. Współpraca zawodowa z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. to szansa na uzyskanie pierwszych doświadczeń w bardzo interesującym i atrakcyjnym obszarze, jakim jest dziś szeroko pojęta branża kolejowa.