Poznaliśmy przebieg nowej linii kolejowej PKM Południe

Poznaliśmy przebieg nowej linii kolejowej PKM Południe

Zakończyła się pierwsza faza prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym projektu PKM Południe, obejmująca m.in. preselekcję możliwych wariantów przebiegu nowej linii kolejowej dla metropolii i regionu. Wyniki dotychczasowych prac zostaną obecnie zaprezentowane mieszkańcom terenów objętych projektem podczas trzech serii spotkań informacyjnych zaplanowanych w kwietniu, czerwcu i maju 2022 r.

Do 2030 roku w samych tylko południowych dzielnicach Gdańska będzie mieszkało ponad 100 tysięcy osób,  nie licząc graniczących z nimi, dynamicznie rozwijających się terenów sąsiednich gmin Kolbudy, Żukowo i Pruszcz Gdański. Jednym z największych problemów mieszkańców tej części obszaru metropolitalnego są codzienne dojazdy do pracy, szkoły i powroty do domów, które z każdym rokiem są tylko coraz dłuższe. Alternatywą dla stojących na tych samych, zatłoczonych ulicach samochodów i autobusów może być ekologiczny, szybszy i zabierający więcej pasażerów transport kolejowy.

– Oddana do użytku w 2015 r. linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej otworzyła komunikacyjnie Trójmiasto w kierunku zachodnim i stała się silnym bodźcem do rozwoju transportu kolejowego w całym regionie – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Projekt PKM udowodnił także, że najlepszym rozwiązaniem gwarantującym zapewnienie sprawnego transportu zbiorowego dla mieszkańców nowych dzielnic Gdańska i sąsiednich gmin jest właśnie kolej. Dlatego jako samorząd wojewódzki zaproponowaliśmy gminom zrzeszonym w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot wspólną realizację nowego, wizjonerskiego projektu kolejowego w ramach kolejnego etapu projektu PKM.

Zakłada on budowę całkowicie nowej, zelektryfikowanej i dwutorowej linii kolejowej od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście przez południowe dzielnice Gdańska do Kowal i jej późniejszego połączenia zarówno z istniejącą linią kolejową nr 248 (czyli popularną PKM-ką), jak i nieczynną obecnie, wymagającą modernizacji linią nr 229 (Pruszcz Gdański – Stara Piła). W latach 2021-2023 powstanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, które wskaże rekomendowany przebieg PKM Południe, niezbędną rezerwę terenową oraz odpowie na pytanie, czy realizacja tej inwestycji będzie ekonomicznie i społecznie uzasadniona.

Jeżeli rekomendacje ta okaże się pozytywna, a samorządom uda się zdobyć dofinansowanie, to jest szansa, że w pierwszym etapie PKM Południe, w latach 2025-2030, będzie mógł powstać odcinek aglomeracyjny z Gdańska Śródmieście do Kowal z 5 nowymi przystankami:

  • Gdańsk Trakt Świętego Wojciecha
  • Gdańsk Madalińskiego
  • Gdańsk Łostowice – Świętokrzyska
  • Gdańsk Niepołomicka
  • Gdańsk Świętokrzyska – Węzeł Kowale

Co ważne, w Kowalach planowany jest duży węzeł przesiadkowy, łączący wszystkie dostępne środki komunikacji z nową koleją. To tutaj będą mogli zostawić swoje auto na parkingu i pojechać dalej do centrum pociągiem kierowcy jadący z zachodnich i południowych części Pomorza, a także turyści docierający na wybrzeże autostradą A1 i planujący odwiedzić Trójmiasto.