KM ponowiły przetarg na P3 dwóch lokomotyw Gama

KM ponowiły przetarg na P3 dwóch lokomotyw Gama

Koleje Mazowieckie ponownie ogłosiły postępowanie na wykonanie dwóch przeglądów w poziomie utrzymania P3 lokomotyw elektrycznych typu 111Eb, wraz z pracami dodatkowymi i uzupełnieniem braków.

Przewoźnik wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane do końca czerwca 2022 r.

Na wykonanie prac dodatkowych wykraczających poza stały zakres przeglądu w poziomie utrzymania P3 dwóch lokomotyw spółka przeznaczyła 100 tys. zł.

Koleje Mazowieckie oczekują, że wykonawca wykona przegląd  P3 wraz z pracami dodatkowymi i uzupełnieniem braków w terminie 28 dni kalendarzowych.

Oferty można składać do 31 marca 2022 r. do godz. 10:30. O wyborze wykonawcy zdecydują dwa kryteria: cena – waga 88% oraz okres udzielonej gwarancji jakości na każda lokomotywę 12%.

Przypomnijmy, że pierwsze postępowanie zostało unieważnione kilka dni temu. Jedyna złożona oferta okazała się za wysoka.