Ponad 55 mln zł zysku netto Lotos Kolej w 2020 r.

Ponad 55 mln zł zysku netto Lotos Kolej w 2020 r.

Spółka Lotos Kolej w 2020 r. wykazała zysk netto w kwocie 55 889 757,78 zł, który był wyższy od zysku za 2019 r. o 16,86% co daje różnicę 8 mln zł.

Mimo ogólnej tendencji spadkowej w 2020 roku, Lotos Kolej utrzymała na rynku pozycję wicelidera jeśli chodzi o ilość pracy przewozowej. Spółka w 2020 roku zwiększyła swój udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych (liczony według pracy przewozowej) z 9,79% na koniec grudnia 2019 roku do 10,36% na koniec grudnia 2020, tym samym notując 5,8% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Dokonano tego pomimo spadku wielkości pracy przewozowej z 5 474 mln ntkm w 2019 roku do 5 407 mln ntkm w 2020 roku (spadek o 1,2%) oraz spadku przewiezionej masy z 12 803 tys. ton w 2019 roku do 12 552 tys. ton w 2020 roku (spadek o 2%), z czego 8,4 mln ton stanowiły materiały niebezpieczne.

W 2020 r. przychody Lotos Kolej wyniosły 735,7 mln zł i były niewiele mniejsze niż w rok wcześniej.

Największa pozycję przychodów w kwocie 614,1 mln zł stanowiły usługi przewozowe, bocznicowe i manewrowe. Kolejne pozycje przychodów to usługi udostępniania wagonów – 111,5 mln zł a także Usługi utrzymania wagonów i lokomotyw – 9,5 mln zł.

Również koszty przewoźnika były na podobnym poziomie jak w 2019 r.

Największe koszty spółki, które wyniosły 188,8 mln zł to amortyzacja i inne usługi. Na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze Lotos Kolej wydała 159,9 mln zł, na leasingi krótkoterminowe przeznaczono 38 mln zł.

Poziom zatrudnienia w spółce uległ zwiększeniu z 1080 osób wg. stanu na koniec 2019 roku do 1098 na koniec 2020 roku, tj. o 1,67%.

Najważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność Lotos Kolej w 2020 r. to m.in. uzyskanie Certyfikatu bezpieczeństwa cz. B. na czeską infrastrukturę kolejową. Dokument wydany przez Drážní úřad ważny do 19 października 2024 r. umożliwia spółce samodzielną realizację przewozów kolejowych na czeskiej infrastrukturze.

Pod koniec stycznia 2020 r. podpisano umowy na zakup 216 wagonów platform produkcji firmy Kolowag i lokomotywy elektryczna Griffin, a w połowie lutego rozstrzygnięto przetarg na dostawę 108 sztuk nowych wagonów platform do realizowania przewozów intermodalnych.

W 2020 r. Lotos Kolej kontynuowała umowę z Siłami Zbrojnymi RP na przewóz paliwa lotniczego F-34 i w tym zakresie zawarła kolejną 4 letnią umowę ramową.

W połowie 2020 Niemiecki Federalny Urząd Kolejowy – Eisenbahn-Bundesamt – wydał przewoźnikowi nowy certyfikat bezpieczeństwa. Na mocy dokumentu spółka, jako jeden z nielicznych polskich przewoźników kolejowych, może prowadzić działalność przewozową na terenie Niemiec do 2024 roku.

W lipcu 2020 r. przewoźnik rozpoczął przewozy paliwa do Czech a także odebrał 22 nowe platformy do przewozów intermodalnych, które od razu rozpoczęły pracę dla klienta zewnętrznego.

Pod koniec roku Lotos Kolej podpisała umowę na zakup wielosystemowej lokomotywy Vectron.