Lotos Kolej będzie miał 108 nowych wagonów platform

Lotos Kolej będzie miał 108 nowych wagonów platform

Spółka Lotos Kolej rozstrzygnęła przetarg na dostawę 108 sztuk nowych wagonów platform do realizowania przewozów intermodalnych.

Postępowanie przetargowe było podzielone na dwie części. Pierwsza część zamówienia to dostawa sześcioosiowych wagonów platform o łącznej długości ładunkowej 80 stóp w liczbie 72 sztuk. W tej części oferenci stoczyli dogrywkę. Cena pierwotnej kwoty jaką złożyła bułgarska spółka Kolwag wyniosła 32,4 mln zł. Słowacka Tatravagonka złożyła w kwocie 34,272 mln zł.

Jak informuje przewoźnik, ocenie podlegały oferty złożone w wyniku dogrywki. Oferta Kolowagu w kolejnej rundzie wyniosła 32,32 mln zł i to rumuńska spółka dostarczy wagony dla przewoźnika.

Druga część zamówienia dotyczyła 36 platform czteroosiowych o długości 40 stóp. Ofertę złożyła tylko Tatravagonka, która wyprodukuje i dostarczy Lotos Kolej wagony za 11,3 mln zł.

W trakcie postępowania przetargowego spółka nie wykluczyła żadnego oferenta ani tez nie odrzuciła żadnej oferty.

Dostawa 108 sztuk nowych wagonów platform do realizowania przewozów intermodalnych realizowana jest w ramach projektu POIiŚ pn. Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez firmę Lotos Kolej.