PKP IC z jedną ofertą na dostawę automatów vendingowych

PKP IC z jedną ofertą na dostawę automatów vendingowych

PKP Intercity otworzyło ofertę w postępowanie na dostawa 30 automatów vendingowych do 15 wagonów osobowych typu Combo wraz z usługą ich serwisowania.

Spółka poinformowała, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę z prawem opcji 31 567 903,03 zł brutto, bez prawa opcji 4 946 730,68 zł.

Jedyna ofertę złożyła spółka DELCO Perspective & Business, która za wykonanie przedmiotu zamówienia bez prawa opcji oczekuje 7 821 474,55 zł oraz 78 923 412,55 za dostawę kolejnych 118 automatów vendingowych.

W ramach zamówienia podstawowego przewoźnik oczekiwał dostawy fabrycznie nowych automatów, w tym 15 automatów na napoje zimne i przekąski oraz 15 automatów na napoje ciepłe. Dodatkowo wykonawca miał zamontować urządzenia w 15 wagonach, a także zająć się ich serwisowaniem oraz przeszkoleniem personelu.

Prawa opcji polega na dostawie kolejnych 118 automatów vendingowych (59 szt. na napoje zimne i przekąski oraz 59 szt. na napoje ciepłe) oraz montażu urządzeń w 45 wagonach osobowych typu Combo oraz 14 składach ED74 jak również świadczenia kompleksowych usług serwisowych automatów vendingowych przez okres kolejnych 48 miesięcy.

Przypomnijmy, że temat automatów vendingowych pojawił się w połowie czerwca 2019 r., kiedy to PKP Intercity ogłosiło dialog techniczny na dostawę takich maszyn. W kwietniu 2021 r. przewoźnik wystosował zapytanie o oferty na leasing 148 urządzeń. Wiedza przekazane przez uczestników pozwoliła zweryfikować oczekiwania spółki i ogłosić przetarg, w którym nie wpłynęła żadna oferta. Choć na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 16 482 135,26 zł brutto, a z prawem opcji 20 695 185,38 zł brutto przetarg został unieważniony. Po tym nie powiedzeniu w listopadzie 2021r. spółka ponownie ogłosiła zapytanie dotyczące takich maszyn. Decyzja ta zbiegła się z odbiorem ostatniego z 60 zamówionych wagonów COMBO.

Dodajmy, że przetarg na dostawę urządzeń ma dać odpowiedź przewoźnikowi o rodzaj automatów, które mają być zainstalowane w składach piętrowych push-pull. Wspomniał o tym Rafał Weber wiceminister infrastruktury odpowiadając posłance Paulinie Matysiak na pytanie dotyczące rodzajów automatów, jakie miałyby się pojawić we wspomnianych składach zamiast wagonów WARS.