FZZK apeluje o umożliwienie nieświadczenia pracy pracownikom PKP Cargo zbliżającym się do emerytury

FZZK apeluje o umożliwienie nieświadczenia pracy pracownikom PKP Cargo zbliżającym się do emerytury

Zgodnie z decyzją zarządu PKP Cargo, od 1 czerwca nawet 30% załogi przewoźnika będzie kierowana na tzw. nieświadczenie pracy. Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy wystosowała kolejny apel w sprawie zasad kierowania na nieświadczenie pracy.

W piśmie do Marcina Wojewódki, prezesa PKP Cargo, Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy apeluje o umożliwienie kierowania na nieświadczenie pracy pracowników, którym zostało mniej niż 3 lata do emerytury lub emerytury kolejowej.

W ocenie organizacji, zakaz wysyłania pracowników, którzy są tuż przed emeryturą, jest działaniem niezrozumiałym z kilku względów.

Po pierwsze, część pracowników z tej grupy w ramach solidarności ze współpracownikami samodzielnie zgłosiła się na nieświadczenie. Zdarzało się, że deklaracje te obejmowały nawet 12 miesięcy. Po drugie, zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami, zostały stworzone listy pracowników objętych nieświadczeniem. Po trzecie, są to pracownicy, którzy choćby ze względu na staż pracy są lepiej uposażeni niż pozostali, w związku z czym oszczędności byłyby większe – wylicza FZZK.

Federacja uważa, że wprowadzanie tego typu ograniczeń po wstępnym wytypowaniu wprowadza chaos i rozgoryczenie.

Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy ponownie apeluje do Zarządu PKP Cargo o:

  • wprowadzenie rotacyjnego charakteru nieświadczenia.
  • umożliwienie kierowania na nieświadczenie pracowników, którym zostało mniej niż 3 lata do emerytury lub emerytury kolejowej (za ich zgodą).
  • wyłączenie z kierowania na nieświadczenie jedynych żywicieli rodziny.

Związek przypomina, że zgodnie z deklaracją zarządu spółki, działania oszczędnościowe miały być konsultowane z związkami zawodowymi.

Za każdą z decyzji o kierowaniu na nieświadczenie pracy stoją dramaty ludzkie. Część pracowników dojeżdżających do pracy lub zatrudnionych w niektórych lokalizacjach nie ma szans na znalezienie innej pracy, zaś świadczenie socjalne nie wystarczy na przeżycie ich rodzin. Prosimy wziąć to pod uwagę – podkreśla Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy.

Przypomnijmy, że obecnie tymczasowy zarząd spółki podejmuje działania mające na celu zapewnienie stabilności finansowej i dalszego rozwoju przewoźnika, prowadząc dialog ze stroną społeczną w zakresie ograniczenia kosztów i poprawy efektywności procesów. W pierwszej połowie maja 2024 roku rozwiązano lub wypowiedziano umowy sponsoringowe oraz poczyniono oszczędności w zakresie usług zewnętrznej pomocy prawnej.

W ramach działań naprawczych Zarząd 15 maja 2024 roku wypowiedział Umowę dotyczącą Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych („Pakt Gwarancji Pracowniczych”), zawartą 2 września 2013 r. w Warszawie pomiędzy Spółką, PKP S.A. i Organizacjami Związkowymi. Umowa ulegnie rozwiązaniu 17 sierpnia 2024 r.

27 maja 2024 roku Zarząd PKP Cargo podjął uchwałę o wdrożeniu od 1 czerwca 2024 roku tzw. nieświadczenia pracy. Celem jest realizacja programu naprawczego, który ma uratować i odbudować pozycję Spółki. Rozwiązanie to, stosowane już wcześniej w PKP Cargo w latach 2008-2015.

Stanowiska ws. wdrożenia tzw. nieświadczenia pracy w PKP Cargo przedstawiły między innymi Federacja ZZK, Związek Zawodowy Maszynistów oraz cztery inne organizacje związkowe.

Dodajmy, że przedstawiciele organizacji związkowych reprezentujących pracowników PKP Cargo zwrócili się do Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, o podjęcie działań przywracających zdrową konkurencję międzygałęziową w transporcie.Podczas spotkania z dziennikarzami na stacji Warszawa Zachodnia, Dariusz Klimczak, minister infrastruktury przyznał, że postawił zadanie przed nowymi władzami spółki, aby zrobili wszystko, aby PKP Cargo dalej funkcjonowało.

Solidaryzując się z pracownikami także, zarząd PKP Cargo zwrócił się pod koniec maja do Rady Nadzorczej z prośba o wyznaczenie osoby z zarządu spółki, która będzie delegowana na nieświadczenie pracy. Niestety Rada Nadzorca nie wyraziła zgody na propozycję Zarządu.