Federacja ZZK przedstawiła stanowisko ws. wdrożenia tzw. nieświadczenia pracy w PKP Cargo

Federacja ZZK przedstawiła stanowisko ws. wdrożenia tzw. nieświadczenia pracy w PKP Cargo

Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy skierowała do Marcina Wojewódki, pełniącego obowiązki prezesa PKP Cargo, stanowisko wobec zamiaru skierowania części pracowników spółki na tzw. nieświadczenie pracy.

W piśmie czytamy, że Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy wnosi o uwzględnienie kilku zasad kierowania pracowników na tzw. nieświadczenie pracy. Federacja oczekuje, że programem zostaną objęte wszystkie grupy zawodowe, w tym Centrala spółki.

Organizacja chciałaby, aby istniała możliwość „zagwarantowania” pracownikom zgłaszającym się do programu, którzy np. planują podjąć w tym czasie inną pracę, dłuższego terminu obowiązywania nieświadczenia, a także umożliwienia rozpoczęcia i zakończenia nieświadczenia w połowie miesiąca.

Federacja chce, aby programem objęte zostały również osoby zwolnione z obowiązku świadczenia pracy z różnych tytułów (działacze związkowi, społeczni inspektorzy pracy itp.), a także kierownictwo zakładów i biur centrali (przynajmniej w ograniczonym zakresie).

Związek zawodowy wnosi, aby w miarę możliwości spółka uwzględniała kryteria socjalne przy kierowaniu na nieświadczenie.

Wyłączenie z kierowania na nieświadczenie powinno być stosowane np. wyłącznie dla jedynych żywicieli rodziny, osób samotnie wychowujących dzieci oraz osób wychowujących dziecko z niepełnosprawnością – tłumaczy organizacja.

Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy uważa, że kierowanie na nieświadczenie pracy jest rozwiązaniem wyjątkowo dotkliwym dla załogi.

Przyjęcie zasad, o które wnioskuje Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy, będzie elementem budowania wśród pracowników poczucia równości wobec trudnych działań związanych z sytuacją spółki – napisano w stanowisku do pełniącego obowiązki prezesa PKP Cargo.

Przypomnijmy, że 10 maj 2024 r. zarząd PKP Cargo przekazał organizacjom związkowym działającym w spółce informację o zamiarze wdrożenia z dniem 1 czerwca 2024 r. działań mających na celu ograniczenie kosztów, w postaci uruchomienia programu kierowania pracowników na tzw. nieświadczenie pracy, które może objąć nawet do 30% ogółu pracowników przewoźnika. W kolejnych dniach zarząd PKP Cargo podjął decyzję w zakresie nie dokonywania wzrostu wynagrodzeń, a 17 maja 2024 r. wypowiedział Pakt Gwarancji Pracowniczych.