Związkowcy apelują do ministra Klimczaka o wsparcie i reformy w transporcie

Związkowcy apelują do ministra Klimczaka o wsparcie i reformy w transporcie

Przedstawiciele dziesięciu organizacji związkowych reprezentujących pracowników PKP Cargo zwrócili się do Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, o podjęcie działań przywracających zdrową konkurencję międzygałęziową w transporcie.

Pismo związków zawodowych do ministra infrastruktury publikujemy w całości.

Szanowny Pani Ministrze

W związku z dramatyczną sytuacją w Spółce PKP CARGO S.A. zwracamy się do Pana Ministra o podjęcie działań przywracających zdrową konkurencję międzygałęziową w transporcie.

Spółka znalazła się w poważnych kłopotach w wyniku fatalnego zarządzania, a w zasadzie wskutek jego braku. W naszym przekonaniu, jako strony społecznej, jej naprawa nie może odbywać się głównie kosztem pracowników będących ofiarami tej sytuacji, jak jest to czynione. Tym bardziej, że jednym z głównych powodów zapaści spółki jest antykolejowa polityka transportowa w Polsce. Tę sytuację przejął Pan po poprzednikach, natomiast wymaga ona natychmiastowej interwencji. W przeciwnym razie konsekwencje tych patologii może ponieść obecny Rząd, a w szczególności Polskie Stronnictwo Ludowe, kierujące Resortem Infrastruktury.

Niedopuszczalnym jest, że pomimo wielomiliardowych inwestycji w infrastrukturę kolejową udział kolei w rynku przewozów towarowych spadł już do poziomu niespełna 10%. Jest to niewątpliwie skutek drastycznie niekorzystnej relacji stawek dostępu do infrastruktury kolejowej w stosunku do kosztów dostępu do infrastruktury ponoszonych przez przewoźników drogowych. Efektem jest brak możliwości pełnego wykorzystania potencjału kolei oraz zablokowane polskie drogi.

Najistotniejszą przyczyną problemów PKP CARGO S.A., oprócz złej struktury organizacyjnej i zatrudnienia, jest brak przewozów pozwalających na wykorzystanie potencjału Spółki. Bez zmiany tego stanu rzeczy nie uda się naprawić firmy samymi decyzjami kadrowymi. Decyzje w zakresie zwiększenia udziału kolei w rynku transportowym powinny być podjęte niezwłocznie, bo degradacja struktury Spółek Grupy PKP CARGO S.A. (w tym zagrożonej upadłością Spółki Cargo Tabor) postępuje bardzo szybko i ma charakter nieodwracalny.

Należy mieć świadomość, że upadłość PKP CARGO S.A. nie będzie jedynie problemem pracowników. Negatywne skutki odczuje cała polska gospodarka pozbawiona kluczowego przewoźnika towarowego, co szybko zostanie zweryfikowane przy konieczności realizacji planowanych dużych inwestycji, jak np. CPK. Bardzo negatywnym będzie też efekt zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, szczególnie w obliczu konfliktu zbrojnego. Destabilizacja oraz ograniczenie potencjału taborowego i kadrowego PKP CARGO S.A., a być może nawet likwidacja, wpłynie na osłabienie zdolności obronnych Polski.

Z powyższych względów oczekujemy bezpośredniego zaangażowania Pana Ministra w interwencję przywracającą uczciwą konkurencyjność w transporcie. Alternatywą jest groźba protestów społecznych na niespotykaną skalę. Prawie 20 tysięcy pracowników Grupy PKP CARGO S.A. nie ma zamiaru utracić swoich miejsc pracy z powodu niekompetencji poprzedników obecnego Rządu w zarządzaniu Spółką i transportem w Polsce. Będziemy bronić naszych miejsc pracy wszelkimi metodami i za wszelką cenę.

Pod wspólnym wystąpieniem do ministra Klimczaka podpisali się przedstawiciele:

  1. Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce
  2. Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych
  3. MZZ Rewidentów Taboru
  4. NSZZ „Solidarność” 80
  5. Związku Zawodowego Administracji PKP
  6. NSZZ „Solidarność”
  7. Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych
  8. Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy
  9. Międzyzakładowej Komisji Związkowej Związku Zawodowego „Kontra”
  10. Związku Zawodowego Dyspozytorów PKP