Budowa linii „Podłęże – Piekiełko” z zapewnionym finansowaniem

Budowa linii „Podłęże – Piekiełko” z zapewnionym finansowaniem

Inwestycja pod popularną nazwą „Podłęże – Piekiełko” składa się z dwóch części, ale jej cel jest jeden: to usprawnienie ruchu kolejowego między Krakowem oraz Zakopanem i Nowym Sączem. Dzięki jego realizacji zmniejszy się obszar wykluczenia komunikacyjnego, który dzisiaj jest bardzo duży na Sądecczyźnie i w rejonie Beskidu Wyspowego.

Projekt „Podłęże – Piekiełko”, który jest jedną z większych inwestycji znajdujących się w tym Programie, jest realizacją naszych wieloletnich zapowiedzi oraz wyjściem naprzeciw potrzeb i postulatów południowej Polski powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Trwa modernizacja linii Chabówka – Nowy Sącz

Pierwszą częścią projektu „Podłęże – Piekiełko” jest modernizacja linii kolejowej nr 104, łączącej Chabówkę, Rabkę, Mszanę Dolną, Tymbark, Limanową i Nowy Sącz. Środki na realizację tego zadania zostały przewidziane w ramach prefinansowania Krajowego Programu Odbudowy przez Polski Fundusz Rozwoju. Obecnie pierwsze prace już się rozpoczęły.

Całe zadanie podzielone zostało na kilka etapów.

Dla odcinków Chabówka – Rabka Zaryte oraz Nowy Sącz – Klęczany umowy realizacyjne zostały już podpisane.

Dla odcinków Rabka Zaryte – Mszana Dolna oraz Klęczany – Limanowa trwają obecnie postępowania przetargowe, które wkrótce wyłonią wykonawców prac.

Sama stacja Limanowa zostanie zrealizowana w ramach odrębnego kontraktu. Ogłoszenie przetargu na te prace planowane jest na październik 2023 r.

Nowa linia kolejowa Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna

Drugą częścią projektu „Podłęże – Piekiełko” jest budowa nowej linii kolejowej z podkrakowskiego Podłęża w kierunku południowym: do Tymbarku i Mszany Dolnej – czyli do modernizowanej linii kolejowej nr 104. Dzięki przyjęciu przez Rząd nowego Krajowego Programu Kolejowego, finansowanie tej inwestycji zostało zapewnione.

Budowa linii kolejowej została podzielona na części. W pierwszej kolejności zostaną ogłoszone postępowania przetargowe dla odcinków bezpośrednio przylegających do modernizowanej linii 104, a następnie dla fragmentów trasy w kierunku północnym. Przetargi na realizację poszczególnych odcinków są planowane do ogłoszenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA wg następującego harmonogramu:

  • Limanowa – Tymbark: w marcu 2024 r.,
  • Tymbark – Szczyrzyc: w styczniu 2024 r.,
  • Szczyrzyc – Gdów: III kwartał 2024 r.,
  • Gdów – Podłęże: III kwartał 2024 r.

Projekty nowej linii zostały zrealizowane w ramach prac przygotowawczych. Umowy na prace projektowe zostały podpisane w styczniu 2019 r.

Efekty inwestycji

Obecnie transport kolejowy z Krakowa w kierunku południowym, choć znacznie lepszy i sprawniejszy niż jeszcze przed 8 czy 10 laty, nadal nie jest konkurencyjny względem transportu samochodowego. Czas przejazdu pociągiem między Krakowem a Zakopanem wynosi w najszybszym wariancie niemal 3 godziny, zaś między Krakowem a Nowym Sączem – ponad 2,5 godziny i odbywa się okrężną drogą przez Tarnów. Inwestycja „Podłęże – Piekiełko” oznaczać będzie rewolucyjną zmianę w tym aspekcie.

Po zakończeniu inwestycji, czas przejazdu między Krakowem a Nowym Sączem skróci się do ok. godziny. W ten sposób subregion nowosądecki zyska szybkie połączenia ze stolicą województwa, a mieszkańcy miasta oraz okolicznych powiatów uzyskają nowe szanse rozwojowe. Natomiast czas przejazdu z Krakowa do Zakopanego będzie mógł wynieść niewiele ponad 1,5 godziny.

Krajowy Program Kolejowy jest programem wieloletnim, obejmującym inwestycje na liniach kolejowych, które wspierane są finansowo przez ministra właściwego do spraw transportu.