Koleje Mazowieckie szukają ajentów do sprzedaży biletów oraz udzielanie informacji

Koleje Mazowieckie szukają ajentów do sprzedaży biletów oraz udzielanie informacji

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest usługa agencyjna sprzedaży biletów kolejowych oraz udzielanie informacji w 11 lokalizacjach.

Zamówienie zostało podzielone na 7 zadań:

 • zadanie nr 1 – agencyjna sprzedaż biletów kolejowych, udzielania informacji na stacjach: Piaseczno, Warka,
 • zadanie nr 2 – agencyjna sprzedaż biletów kolejowych, udzielania informacji na przystankach osobowych: Kotuń, Halinów,
 • zadanie nr 3 – agencyjna sprzedaż biletów kolejowych, udzielania informacji na stacjach: Błonie, Teresin Niepokalanów,
 • zadanie nr 4 – agencyjna sprzedaż biletów kolejowych, udzielania informacji na stacji: Nowy Dwór Mazowiecki,
 •  zadanie nr 5 – agencyjna sprzedaż biletów kolejowych, udzielania informacji na stacji: Legionowo,
 • zadanie nr 6 – agencyjna sprzedaż biletów kolejowych, udzielania informacji na przystanku osobowym: Klembów,
 • zadanie nr 7 – agencyjna sprzedaż biletów kolejowych, udzielania informacji na stacji/przystanku osobowym: Pruszków, Jaktorów

Przedmiot zamówienia obejmuje :

 • sprzedaż biletów kolejowych na przejazdy w komunikacji krajowej Kolei Mazowieckich, PKP Intercity, Polregio, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Kolei Małopolskich, PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, Kolei Śląskich oraz Arriva.
 • przestrzeganie przy sprzedaży biletów przepisów prawa przewozowego, taryf przewozowych i regulaminów oraz wszelkich regulacji w zakresie obsługi podróżnych,
 • udzielanie informacji kolejowej w zakresie rozkładu jazdy pociągów/zastępczej komunikacji autobusowej, prawa przewozowego, taryf przewozowych, regulaminów i innych regulacji prawnych dotyczących odprawy podróżnych,
 • dokonywanie uzasadnionych zwrotów należności za częściowo lub całkowicie niewykorzystane bilety na przejazdy w komunikacji krajowej, wydawanie poświadczeń o niewykorzystaniu biletów, w tym biletów elektronicznych,
 • przyjmowanie reklamacji, skarg i wniosków,
 • przyjmowanie zgłoszeń potrzeby udzielenia pomocy w czasie podróży osobie z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się i przekazywanie tego zgłoszenia do Call Center zgodnie z „Zasadami organizowania pomocy osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej możliwości poruszania się w podróży pociągami Kolei Mazowieckich przekazanymi przez zamawiającego,
 • prowadzenie reklamy kolejowych przewozów pasażerskich przy pomocy materiałów reklamowych dostarczonych przez Zamawiającego,
 • prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości statystycznej ze sprzedaży biletów,
 • utrzymanie porządku w pomieszczeniach wykonywania Umowy.

Zamawiający wymaga realizowania zamówienia w okresie od dnia zawarcia umowy przez okres 48 miesięcy nie dłużej jednak niż do 30 września 2027 r.

Koleje Mazowieckie szacują, że planowane przychody we wszystkich lokalizacjach podczas obowiązywania umowy wyniosą ponad 66,5 mln zł/

Oferty można składać do 29 sierpnia 2023 r. do godz. 11:30. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena