Badanie satysfakcji pasażerów kolei

Badanie satysfakcji pasażerów kolei

Urząd Transportu Kolejowego rozpoczyna drugą edycję badania satysfakcji pasażerów kolei. Masz szansę na przekazanie swoich spostrzeżeń i oczekiwań, a także na wyrażenie swojego zdania o kolejowych przewozach pasażerskich.

Już drugi raz Urząd Transportu Kolejowego prowadzi badanie satysfakcji pasażerów kolei. Pierwsza edycja takiego badania została przeprowadzona w 2019 r. W ciągu dwóch lat nastąpiło wiele istotnych zmian na rynku przewozów pasażerskich, w tym ogłoszenie stanu epidemii COVID-19. Teraz UTK chce ponownie poznać opinie podróżnych.

Ankieta opublikowana na stronie internetowej posłuży do zebrania ocen i opinii pasażerów dotyczących komfortu podróży, jakości obsługi i oferowanych usług, bezpieczeństwa, oferty przewozowej czy udogodnień dla osób z niepełnosprawnością oraz o ograniczonej sprawności ruchowej. W formularzu zawarto również pytania związane z oddziaływaniem epidemii COVID-19 na ruch pasażerski. Dzięki temu możliwe będzie zweryfikowanie sposobu postrzegania przez respondentów jakości usług oferowanych przez kolej. Ponadto badanie pozwoli na poznanie preferencji pasażerów w zakresie wyboru tego środka transportu, a także aktualnej oceny wśród respondentów atrakcyjności kolei na tle innych form podróży.

Formularz składa się z kilkudziesięciu pytań. Zostały one skonsultowane z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rynku pasażerskich przewozów kolejowych oraz instytucjami publicznymi podejmującymi działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Na wypełnienie ankiety potrzeba około 15-20 minut. Warto poświęcić ten czas, gdyż zebrane informacje pozwolą na określenie zagadnień, które – zdaniem pasażerów – najbardziej wymagają poprawy. Dane te będą również cennym źródłem informacji podczas opiniowania przez Prezesa UTK planów transportowych oraz umów o świadczenie usług publicznych (PSC) przygotowywanych przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego.

Formularz badania opinii pasażerów jest dostępny pod adresem: utk.gov.pl/ankieta

Wyniki badania zostaną podsumowane w specjalnym raporcie, który zostanie przekazany podmiotom rynku kolejowego oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu.