ZRK-DOM w Poznaniu odbuduje stację Rypin

ZRK-DOM w Poznaniu odbuduje stację Rypin

Ofertę spółki Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu wybrano jako najkorzystniejszą w postępowaniu dotyczącym odbudowy stacji Rypin na linii kolejowej nr 33 na odcinku Sierpc – Brodnica.

PKP Polskie Linie Kolejowe na sfinansowanie zamówienia planowały przeznaczyć 61 623 000 zł brutto . O decyzji w sprawie najkorzystniejszej oferty zadecydowała aukcja elektroniczna, do której zarządca infrastruktury zaprosił wszystkich 14 wykonawców, którzy złożyli oferty. Najkorzystniejszą okazała się oferta Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu. Firma pierwotnie zaproponowała cenę w wysokości 49 645 337,00 zł brutto.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót związanych z odbudową stacji Rypin, położonej na linii kolejowej nr 33, na odcinku od km 87,792 do km 142,484, wraz z urządzeniami sterowania, torowymi, energetycznymi, drogowymi, oraz budowlami do obsługi podróżnych.

Zakres prac na odcinku Sierpc – Rypin oraz Rypin – Brodnica obejmuje budowę nowej blokady liniowej z kontrolą niezajętości szlaku, uwzględniającej LPO Szczutowo oraz LPO Kretki. Realizacja zamówienia ma na celu umożliwienie sterowania stacją Rypin ze stacji Brodnica, zapewnienie obsługi ładowni szlakowych Kretki i Szczutowo w sposób nieograniczający ruchu pociągów na szlakach oraz odbudowę funkcji stacji Rypin, kategorii D, wyposażonej w: cztery tory główne; trzy tory boczne, tor wyciągowy umożliwiający podstawienie składu/grupy wagonów na tory boczne z minimalizacją manewrów przez tor główny zasadniczy nr 1.

W ramach projektu wykonawca zmodernizuje peron nr 1, który będzie miał 150 m długości, 3,2 m szerokości i 55 cm wysokości, a także zdemontuje peron nr 2 i wybuduje nowy dwukrawędziowy w nowej lokalizacji o długości 200 m (z możliwością wydłużenia do 300 m), szerokości od 3,3 do 5,4 m i wysokości 55 cm.

Platformy zostaną wyposażone w wiaty, ławki, poręcze do odpoczynku na stojąco, kosze na śmieci, w tym kosze na odpady selektywne, ogrodzenie, gabloty informacyjne, system oznakowania dotykowego oraz stałe.

Dojścia do peronów zostaną dostosowane dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej mobilności, wyposażone w ogrodzenie, balustrady oraz stojaki rowerowe.

Podczas projektowania i wykonawcy będą musieli uwzględnić fakt, że na linii kursować będą pociągi o różnych maksymalnych prędkościach, długościach drogi hamowania oraz wyposażone w pokładowe urządzenia systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągu ERTMS/ETCS, a także pociągi nieposiadające ww. urządzeń.

Dodajmy, że zadanie ma być zrealizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy w obszarze działania pt.: „Likwidacja wąskich gardeł i zwiększenie przepustowości linii kolejowych – etap II”.