Unieważniono przetarg na modernizację Kujawsko-Pomorskich SA106

Unieważniono przetarg na modernizację Kujawsko-Pomorskich SA106

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego unieważnił postępowanie na modernizację czterech pojazdów szynowych serii SA106. W przetargu nie wpłynęła żadna oferta.

Na modernizację pojazdów SA106-004, SA106-005, SA106-006 i SA106-010 samorząd planował przeznaczyć przeznaczyć 2 605 787,00 zł brutto.

Zakres modernizacji obejmował:

  • dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego z rejestracją obrazu i dźwięku;
  • dostawę i montaż systemu informacji pasażerskiej zgodnego z obowiązującymi przepisami;
  • dostawę i montaż systemu radiotelefonu łączności GSM-R;
  • dostawę i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (SHP, CA);
  • wymianę systemu sterowania pojazdu;
  • wymianę foteli pasażerskich;
  • montaż gniazdek do ładowania urządzeń mobilnych;
  • dostawę i montaż rolet dziennych w oknach przedziału pasażerskiego;
  • dostawę i montaż routera bezprzewodowego Internetu.

Dodajmy, że wszystkie cztery pojazdy są użytkowane przez Arrivę i obsługują połączenia na niezelektryfikowanych liniach w regionie.