Zakończenie prac na odcinku Sochaczew – Swarzędz planowane jest do końca 2022 r.

Zakończenie prac na odcinku Sochaczew – Swarzędz planowane jest do końca 2022 r.

Do końca 2022 r. planowane jest zakończenie modernizacji odcinka Sochaczew – Swarzędz – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Infrastruuktury na interpelację posła Waldy Dzikowskiego. Jednak zakończenie prac na linii kolejowej nr 3 na odcinku Warszawa – Poznań planowane jest w III kw. 2023 r.

Poseł Waldy Dzikowski w skierowanej interpelacji do ministra infrastruktury wzkazał, że trwający od 2017 roku remont linii kolejowej z Poznania przez Wrześnię , Konin i Kutno do Warszawy miał potrwać 2 lata, jednak jego modernizacja ciągle trwa, utrudniając pasażerom korzystanie z połączeń na jednej z kluczowych tras.

– Zaznaczyć trzeba, że zakładany efekt końcowy, czyli przyśpieszenie czasu jazdy o kilka minut, w opinii wielu zainteresowanych, o czym głośno mówił prezes Fundacji Pro Kolej dr Jakub Majewski, nie jest wart poniesionych nakładów, a jednocześnie zdemolował rozkład jazdy na kilka lat. Inwestycja kosztuje 2,5 mld zł, a po jej zakończeniu pociągi pojadą zaledwie 8 minut szybciej niż w roku 2017 – czytamy w interpelacji posła Dzikowskiego.

Jak poinformował Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, zakończenie realizacji projektu pn. „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz” planowane jest do końca 2022 r.

– Przyczyną wydłużenia czasu prowadzenia modernizacji jest przede wszystkim sytuacja finansowa wykonawcy robót na obszarze lokalnego centrum sterowania Łowicz. Z uwagi na brak dokonywania przez wykonawcę płatności podwykonawcom i dostawcom, okresowo nie były realizowane dostawy kluczowych materiałów na teren budowy oraz były wstrzymywane roboty. Opóźnienia te były przyczyną wydłużenia terminów zamknięć torowych na odcinku Sochaczew – Żychlin, co przełożyło się na możliwość udzielenia zamknięć na innych inwestycjach – tłumaczy Bittel.

Przedstawiciel Ministerstwa dodał, że w celu zachowania ciągłości prowadzonych prac, spółka PKP PLK dokonuje bezpośrednich płatności podwykonawcom i dostawcom. Aktualnie generalny wykonawca ma zapewniony dostęp do niezbędnych materiałów oraz potencjału kadrowego i realizuje dalsze prace modernizacyjne.

– Ponadto na tempo realizacji prac miała wpływ również m.in. konieczność wykonania dodatkowych prac związanych ze wzmocnieniem podtorza na przeważającej część inwestycji, w miejscach gdzie nie osiągnięto minimalnych wymaganych wartości nośności podłoża gruntu. Kolejną przyczyną opóźnień były liczne kolizje możliwe do zinwentaryzowania dopiero na etapie prowadzenia robót budowlanych, przede wszystkim w zakresie podziemnej infrastruktury kablowej (obcych gestorów), wodnokanalizacyjnej i innej. W trakcie trwania inwestycji na kilku odcinkach dokonano również odkrycia znalezisk archeologicznych, czego skutkiem było kilkumiesięczne wstrzymanie robót – napisał w odpowiedzi na interpelację Andrzej Bittel.

Wiceminister odpowiedzialny za kolej podkreślił, że w 90% zostały zakończone prace na stacji kolejowej Kutno.

 – Obecnie zakończono prace zasadnicze na szlakach na odcinku Koło – Kutno oraz Stara Wieś – Żychlin. Podróżni mogą korzystać z nowych peronów na przystankach osobowych Nowe Kutnowskie i Sklęczki oraz z peronów nr 3 i 4 na stacji Kutno. Na obszarze LCS Łowicz zakończono prace zasadnicze na szlakach Bednary – Łowicz Główny, Łowicz Główny – Jackowice, Jackowice – Żychlin oraz w torze nr 1 na szlaku Sochaczew – Bednary i połowie stacji Łowicz Główny. Podróżni mogą korzystać z peronu nr 1 na stacji Łowicz Główny, peronów nr 1 i 2 na p.o. Mysłaków, nr 1 na p.o. Nowa Sucha, nr 1 na p.o. Kęszyce, nr 1 na p.o. Jasionna Łowicka, nr 1 i 2 na p.o. Niedźwiada Łowicka oraz nr 2 na p.o. Zosinów – wymienił.

Jak wynika z odpowiedzi MI na interpelację posła Waldy Dzikowskiego, zasadniczy zakres projektu dla obszaru LCS Łowicz został zrealizowany w 73,48 %, a dla LCS Kutno w 80,22 %.  W ramach obszaru LCS Łowicz wykonano prace zasadnicze na szlakach Bednary – Łowicz Główny; Łowicz Główny – Jackowice, Jackowice – Żychlin oraz w torze nr 1 na szlaku Sochaczew – Bednary i w połowie stacji Łowicz Główny. Oddano do eksploatacji perony: nr 1 na stacji Łowicz Główny, nr 1 i 2 na p.o. Mysłaków, nr 1 na p.o. Nowa Sucha, nr 1 na p.o. Kęszyce, nr 1 na p.o. Jasionna Łowicka, nr 1 i 2 na p.o. Niedźwiada Łowicka oraz nr 2 na p.o. Zosinów. Dla LCS Kutno zakończono prace zasadnicze na szlakach na odcinku Koło – Kutno oraz Stara Wieś – Żychlin wraz z peronami na przystankach osobowych Nowe Kutnowskie oraz Sklęczki. Przebudowano połowę stacji Kutno wraz z peronami nr 3 i 4, które zostały już przekazane do eksploatacji. Uruchomiono docelowe urządzenia systemu sterowania ruchem kolejowym na stacjach Barłogi, Kłodawa i Krzewie.

– Na obszarze LCS Łowicz są prowadzone zaawansowane prace w zakresie dokończenia robót na szlaku Sochaczew – Bednary wraz z przebudową peronów nr 2 na p.o. Nowa Sucha, nr 2 na p.o. Kęszyce, nr 2 na p.o. Jasionna Łowicka oraz przebudowa pozostałej części stacji Łowicz Główny oraz wiaduktu drogowego w ciągu ul. Warszawskiej w Łowiczu. Natomiast dla LCS Kutno zaawansowane prace trwają przy obiektach inżynieryjnych w torze nr 1 szlaku Stara Wieś – Kutno. Prace na pozostałej części stacji wraz z peronami nr 1 i 2 oraz z przejściem podziemnym dobiegają końca. Kontynuowane są prace związane z branżą sterowania ruchem kolejowym na stacji Kutno oraz Stara Wieś – tłumaczy Bittel.

Sekretarz stanu w resorcie infrastruktury zaznaczył, że na odcinku objętym obszarem zdalnego sterowania LCS Łowicz (tj. od Żychlina do Sochaczewa) prowadzone są prace związane z uruchomieniem nowych urządzeń sterowania ruchem, a także kluczowe roboty związane z uruchomieniem nowych torów na stacji Łowicz Główny.

Bittel dodał, że obecnie jest również realizowana umowa zawarta w dniu 6 lutego 2019 r. pomiędzy spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a wybranym wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku Warszawa Włochy – Ożarów Mazowiecki na linii kolejowej nr 3 w ramach projektu pn. „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz”.

– Zakres powyższej umowy obejmuje przebudowę stacji Ożarów Mazowiecki oraz samoczynnej blokady liniowej na szlakach. W związku z powyższym zakończenie prac na linii kolejowej nr 3 na odcinku Warszawa – Poznań planowane jest w III kw. 2023 r. – zakończył Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.