Więcej informacji dla podróżnych na trasie Trzebinia – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice

Więcej informacji dla podróżnych na trasie Trzebinia – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice

Na stacjach i przystankach między Trzebinią a Oświęcimiem i Czechowicami-Dziedzicami, podróżni zyskają lepszą informację o kursowaniu pociągów. Zegary i komunikaty dźwiękowe ułatwią podróże. Na stacji Oświęcim, dodatkowo pomocne będą elektroniczne wyświetlacze. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamontują nowy system urządzeń. Realizację zadania zaplanowano ze środków własnych spółki.

Podróżujący pociągiem z Trzebini do Oświęcimia i Czechowic-Dziedzic skorzystają z dodatkowych ułatwień na stacjach i przystankach. Przewidziano montaż systemu do emisji dźwiękowych komunikatów. Zainstalowane zostaną także zegary. Na stacji Oświęcim będą również wyświetlacze, zawierające wizualne informacje o najbliższych pociągach. Montaż monitoringu, m.in. w Chrzanowie, Libiążu, Oświęcimiu, w Brzeszczach, zwiększy bezpieczeństwo podróżnych i zapewni możliwość szybkich reakcji służb porządkowych.

PLK SA ogłosiły przetarg na projekt, dostawę i instalację systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego. Pod koniec bieżącego roku, planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą, wybranym w postępowaniu przetargowym.

Zarządca infrastruktury kolejowej konsekwentnie zwiększa dla podróżnych zakres bieżącej informacji pasażerskiej. Coraz więcej stacji i przystanków zyskuje nowocześniejsze urządzenia, w tym system rozgłoszeniowy, elektroniczne wyświetlacze oraz monitoring. Dzięki temu zapewniony jest lepszy standard obsługi pasażerów. Na modernizowanej trasie Trzebinia – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice, komfort zwiększyły m.in. już przebudowane stacje i przystanki. Nowe obiekty wyposażone są w nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowanie. System ścieżek naprowadzających, a także montaż wind w Chrzanowie i Oświęcimiu ułatwia komunikację osobom o ograniczonych możliwościach poruszania.

Nowe rozwiązania podnoszą poziom obsługi podróżnych i zachęcają do korzystania z kolei.

Zadanie inwestycyjne na projekt, dostawę i instalację systemu informacji pasażerskiej oraz monitoringu planowane jest w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice”.