TAURON Ciepło szuka przewoźnika do transportu węgla

TAURON Ciepło szuka przewoźnika do transportu węgla

Spółka TAURON Ciepło ogłosiła przetarg na wykonanie usługi transportu kolejowego 785 tys. ton węgla w okresie 12 miesięcy.

Przedmiot zamówienia obejmuje transport węgla do 785 tys. ton węgla z kopalń należących do TAURON Wydobycie, Polskiej Grupy Górniczej lub od innych Nadawców do Zakładów Zamawiającego: Zakład Wytwarzania Tychy, Zakład Wytwarzania Katowice, Zakład Wytwarzania Bielsko – Biała, EC1 w Bielsku – Białej, Zakład Wytwarzania Bielsko – Północ, EC2 w Czechowicach – Dziedzicach.

Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę bocznic kolejowych, w zakresie następujących czynności:

  • wykonywanie usług pchania i holowania (manewry) z torów zdawczo-odbiorczych pod
  • rozładunek na bunkrze szczelinowym lub wywrotnicy wagonowej,
  • ważenie dostaw węgla zgodnie z dyspozycją Odbiorcy Zamawiającego,
  • rozładunek węgla w Zakładzie Wytwarzania Tychy obejmujący otwieranie wagonów i wysypywanie węgla na kratownicę bunkra szczelinowego oraz odśnieżanie rozjazdów w okresie zimowym,
  • rozładunek węgla w Zakładzie Wytwarzania Bielsko-Biała EC1 obejmujący otwieranie wagonów i wysypywanie węgla na kratownicę bunkra szczelinowego oraz obsługa przejazdu drogowo – kolejowego (ul. Poniatowskiego),
  • rozładunek węgla w Zakładzie Wytwarzania Bielsko-Biała EC2 Czechowice Dziedzice obejmujący otwieranie wagonów i wysypywanie węgla na kratownicę bunkra szczelinowego oraz obsługa nastawni kolejowej,
  • przygotowanie do rozładunku węgla w Zakładzie Wytwarzania Katowice obejmujące wstawianie wagonów w rejon przeciągarek wagonowych, obsługa przeciągarek i przygotowywanie do rozładunku na wywrotnicy nr 2 oraz odśnieżanie rozjazdów w okresie zimowym,
  • czyszczenie zamarzniętych wagonów w czasie uzgodnionym przez Strony w protokole o stwierdzeniu stanu zamarznięcia ładunku sypkiego (Załącznik nr 5 do Umowy) nie naliczając za czas czyszczenia wagonów dodatkowych opłat za dyspozycję wagonową, zabieranie wagonów po rozładunku i odstawianie na tory zdawczo-odbiorcze.

Na oferty TAURON Ciepło czeka do 12 grudnia 2022 r. O wyborze wykonawcy zdecydują dwa kryteria: cena oferty brutto, cena wyliczona dla kierunków transportowych zdefiniowanych – waga pkt oraz  średnia wskaźnikowa, cena brutto, wyliczona jako średnia arytmetyczna cen kierunków niezdefiniowanych – waga 7 pkt.