Spółka PKP Cargo Terminale szuka prezesa

Spółka PKP Cargo Terminale szuka prezesa

Rady Nadzorczej spółki PKP Cargo Terminale ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu. Wybrana osoba zastąpi na tym Jacka Rutkowskiego, który w kwietniu został wybrany na członka zarządu ds. handlowych PKP Cargo.

Kandydaci na Prezesa Zarządu powinni mieć wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych. Preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 150 osób.

Pisemne zgłoszenie kandydaci muszą złożyć w siedzibie spółki w Żurawicy, przy ul. Kolejowej 55 w terminie do dnia 29 lipca 2022 r. do godz. 15:00. Otwarcie przez Radę Nadzorczą kopert ze zgłoszeniami nastąpi 1 sierpnia 2022 r. o godz. 9:00. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone 3 sierpnia 2022 r. w godzinach 9:00 – 12:00.

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej dotyczyć będzie wiedzy o działalności spółki oraz o sektorze, w którym spółka działa, znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników a także zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad nadzoru właścicielskiego.