Poseł Sowa zapytał o sytuację w PKP Cargo

Poseł Sowa zapytał o sytuację w PKP Cargo

Jakie były przyczyny odwołania prezesa oraz członków zarządu? Jaki wpływ na sytuację rynkową PKP Cargo miała decyzja o sprzedaży 441 lokomotyw? Jaki jest obecny stan finansowy spółki? M.in. z takimi pytaniami zmierzył się w odpowiedzi na interpelację poselską Maciej Małecki, sekretarz stanu  w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi sytuacji w PKP Cargo, poseł Marek Sowa skierował do ministra aktywów państwowych interpelację w sprawie sytuacji w spółce prosząc o odpowiedź na szereg pytań, m.in.: o przyczyny odwołania prezesa oraz członków zarządu przewoźnika.

Minister Małecki odpowiadając na interpelację poinformował, że Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem PKP Cargo.

– Pakiet ponad 33% akcji spółki jest własnością Polskich Kolei Państwowych S.A., której akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Ministerstwo Aktywów Państwowych zwróciło się do PKP S.A. z prośbą o spowodowanie pozyskania od przewoźnika informacji, dotyczących problematyki poruszonej w interpelacji – zaznaczył Małecki.

Dodał jednocześnie, że spółka PKP Cargo odniosła się do kwestii przyczyn odwołania prezesa oraz członków zarządu spółki wskazując, że zgodnie z raportem giełdowym, Rada Nadzorcza spółki nie przedstawiła przyczyn odwołania Członków Zarządu przewoźnika.

Poseł zapytał również jaki wpływ na sytuację rynkową spółki miała decyzja o sprzedaży 441 lokomotyw, w tym 234 lokomotyw bez konieczności ich złomowania w chwili, gdy brak jest lokomotyw do normalnej działalności.

Przedstawiciel MAP przekazał, że PKP Cargo sprzedało 441 sztuk lokomotyw oraz wraków o łącznej wartości księgowej w wysokości 39,9 milionów złotych, z czego 22,7 milionów złotych dotyczyło wraków lokomotyw prezentowanych w pozycji zapasów jako tabor kolejowy w trakcie kasacji.

– Zbyte zostały lokomotywy wyłączone z eksploatacji (w zdecydowanej większości bez napraw okresowych) oraz wraki lokomotyw, co pozostaje bez wpływu na sytuację rynkową PKP Cargo – informuje Małecki.

Poseł Sowa dopytywał także czy płynność finansowa spółki jest utrzymywana dzięki kredytom obrotowym zaciąganym nawet na potrzeby zachowania regularności wypłat wynagrodzeń dla pracowników oraz czy w spółce występuje nadwyżka zatrudnienia a nawet czy planowane są zmiany organizacyjne polegające na zmniejszeniu liczby zakładów.

Minister Małecki poinformował, że PKP Cargo korzysta z oferowanych przez podmioty sektora finansowego instrumentów finansowych, zgodnie z potrzebami i treścią zawartych umów przy jednoczesnym dostosowaniu wielkości zatrudnienia do aktualnych potrzeb i wykonywanych zadań.

– Od początku 2021 r. w Grupie PKP CARGO odnotowano spadek zatrudnienia o 803 osoby, w tym w samej spółce PKP Cargo o 640 osób – wyliczył wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Odnosząc się do pytania, dotyczącego ewentualnych zmian organizacyjnych, polegających na zmniejszeniu liczby zakładów, przedstawiciel resortu zaznaczył, że spółka nie informowała o zamiarze dokonywania takich zmian i obecnie zarząd nie podejmuje żadnych działań, w tym analitycznych, obejmujących rewizję liczby swoich zakładów.

Poseł Sowa zapytał jednocześnie czy spółka zamierza kontynuować udostępnianie taboru kolejowego i przewozów do spółki zależnej PKP Cargo Service.

– Zdaniem FZZMK jest to sprzeczne z budowaniem silnej pozycji na rynku przewozów towarowych i szkodzi pracownikom spółki poprzez obejście zasad zatrudniania i wynagradzania opisanych w ZUZP PKP Cargo – czytamy w interpelacji poselskiej.

Odnosząc się do opinii wyrażonej przez Federację Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych, minister Małecki przekazał, że spółka nie podziela przytoczonej w interpelacji opinii FZZMK, natomiast podkreśla fakt, że PKP Cargo Service jest spółką w całości zależną od PKP CARGO i spółki współpracują ze sobą na podstawie zawartych umów.