Pogotowie strajkowe w Polregio

Pogotowie strajkowe w Polregio

W związku z brakiem porozumienia podczas kolejnego spotkania z władzami Polregio w kwestii podwyżek dla pracowników, strona społeczna poinformowała, że wszczyna pogotowie strajkowe i uruchamia procedury referendum strajkowego. Związki zawodowe oczekują podwyżek wynagrodzenia w wysokości 700 złotych. 

W spotkaniu, które odbyło się 12 stycznia 2022 r.  przewoźnika reprezentował m.in. Artur Martyniuk prezes Polregio a także dyrektor handlowy, przedstawiciele biura prawnego oraz biura zarządzania zasobami ludzkimi jak również pełnomocnik zarządu do spraw strategii i rozwoju. Stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele 10 organizacji związkowych

Przedmiotem sporu jest żądanie wprowadzania podwyżek w uposażeniu zasadniczym w wysokości 700 zł od dnia 1 grudnia 2021 roku dla pracowników wynagradzanych zgodnie z ZUZP.

W trakcie dzisiejszych rozmów przedstawiciele Polregio zaproponowali wstępne wdrożenie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w dwóch terminach od 1 kwietnia 2022 roku wysokości 200 zł miesięcznie na pracownika oraz od 1 marca 2026 roku w wysokości 100 zł miesięcznie na pracownika. W trakcie rozmów spółka zmodyfikował swoje stanowisko i zaproponowała wdrożenie podwyżek jeszcze w tym roku, od 1 kwietnia 2022 roku oraz od 1 listopada 2022 roku wysokości po 200 zł miesięcznie na pracownika.

Jednak bezwzględnym warunkiem powyższych propozycji jest aktualizacja wieloletnich planów finansowych na rok 2022 i lata następne ze strony urzędów marszałkowskich.

Strona społeczna nie mogła przyjąć jako uzgodnienie propozycji przedstawione przez pracodawcę, ze względu na fakt iż dalece odbiega ona od oczekiwań pracowników głównie związanych z drastycznym wzrostem kosztów utrzymania wywołanych inflacją i zrostów kosztów energii.

Strony ustaliły że wobec rozbieżnych stanowisk w dniu dzisiejszym kończą etap rokowań w ramach sporu zbiorowego i postanawiają przystąpić do mediacji a spółka zobowiązuje się wskazać mediatora w terminie 5 dni roboczych

Związki zawodowe oczekują, że mediacje rozpoczną się w terminie nie później niż do 4 lutego 2022 r.

Jak czytamy w protokole rozbieżności , jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany strona społeczna uzna że przebieg sporu zbiorowego nie zmierza do rozwiązania sporu zbiorowego i podejmie decyzję o ogłoszeniu dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w trybie art 12 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jednocześnie strona społeczna poinformowała, że wszczyna pogotowie strajkowe i uruchamia procedury referendum strajkowego we wszystkich jednostkach organizacyjnych spółki w terminie 17 do 28 stycznia 2022 roku.