Rada Nadzorcza PKP Cargo odwołała zarząd przewoźnika

Rada Nadzorcza PKP Cargo odwołała zarząd przewoźnika

Zarząd PKP Cargo poinformował w raporcie giełdowym, że w dniu 18 października 2021 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwały o odwołaniu czterech członków zarządu.

Z pełnionych funkcji odwołani zostali

  • Pan Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu
  • Pan Leszek Borowiec – Członek Zarządu ds. Finansowych
  • Pan Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Operacyjnych
  • Pan Piotr Wasaty – Członek Zarządu ds. Handlowych

Uchwały Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą podjęcia. Przyczyny odwołania nie zostały wskazane.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 października 2021 r. podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła delegować Pana Władysława Szczepkowskiego, Członka Rady Nadzorczej PKP Cargo, do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO.

Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku dokonanych zmian, skład zarządu przedstawia się następująco:

  • Pan Władysław Szczepkowski – Prezes Zarządu
  • Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników