PLK wybrały wykonawcę budowy przystanku Świdnica Zawiszów

PLK wybrały wykonawcę budowy przystanku Świdnica Zawiszów

PKP Polskie Linie Kolejowe rozstrzygnęły przetarg na budowę przystanku Świdnica Zawiszów w ramach Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. W postępowaniu zgłosiło się dwóch wykonawców.

Wartości złożonych ofert na budowę nowego przystanku Świdnica Zawiszów wynoszą :

  • INFRAKOL Sp. z o.o. Sp. k. –  4,979 mln zł netto
  • ETF Polska Sp. z o.o. – 7,588 mln zł netto

Jak poinformował Bohdan Ząbek z zespołu prasowego PKP PLK, zarządca infrastruktury wybrał ofertę firmę INFRAKOL, która zmieściła się się w planach spółki.

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn. „Budowa nowego przystanku Świdnica Zawiszów” jest zaprojektowanie oraz budowa dwóch nowych jednokrawędziowych peronów przystanku kolejowego kategorii D  na linii nr 137 Katowice – Legnica wraz z wykonaniem odwodnienia, dojść do peronów, oraz innymi niezbędnymi robotami w branżach towarzyszących, a także wymianą nawierzchni torowej i warstwy ochronnej podtorza wraz z wykonaniem odwodnienia torowiska.

Efektem inwestycji będą dwa perony długości 150 metrów każdy, wysokości 76 cm ponad główki szyny oraz szerokości 5 metrów.

W przypadku tego postępowania, wykonawca na realizację prac będzie miał 26 miesięcy, zgodnie z następującymi terminami:

Etap 1 – dokumentacja projektowa – do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy;

Etap 2 – roboty budowlane – do 22 miesięcy  od dnia podpisania umowy;

Etap 3 – certyfikacja i rozliczenie umowy  – do 26 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W „Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182. W ramach programu na obu listach uwzględniono budowę 177 i modernizację 178 przystanków.

W województwie dolnośląskim projekt przystankowy obejmuje na liście podstawowej 7 lokalizacji, są to Legnickie Pole, Mirków, Boguszów-Górce Dzikowiec, Szklarska Poręba Średnia, Ścinawa, Świdnica Zawiszów, Oława Zachodnia. Na liście rezerwowej jest 8 kolejnych projektów: Studniska, Kunice, Lubań Miasto, Piotrowice Świdnickie, Wrocław Stabłowice, Wrocław Zakrzów Wschód, Wrocław Tarnogaj, Strzelce Świdnickie.