PKP Cargo przewiezie węgiel dla Enea Elektrownia Połaniec

PKP Cargo przewiezie węgiel dla Enea Elektrownia Połaniec

Enea Elektrownia Połaniec poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na  transport do 2 mln ton węgla z Lubelskiego Węgla „Bogdanka”. Zamówienie było podzielone na dwa zadania.

Na sfinansowanie każdego z zadań Enea Elektrownia Połaniec zamierzała przeznaczyć po 53 505 000 zł brutto.

Początkowo w każdym z zadań PKP Cargo złożyło ofertę w wysokości 64 562 700 zł brutto a DB Cargo Polska – 54 120 000 zł brutto.

W trakcie aukcji elektronicznej korzystniejsze oferty złożyło PKP Cargo. Spółka otrzymała łącznie po 100 punktów w każdym z zadań, w tym 88 pkt w kryterium ceny oraz 12 pkt w kryterium masa przesyłki pociągowej.

Przypomnijmy, że zamawiający zastrzegał możliwość zmniejszenia ilości węgla do przewozu, dodając że łączna ilość węgla energetycznego przeznaczona do przewozu może wynieść dla obu zadań w przedziale od 800 000 ton do 1 000 000 ton. Ilości węgla do przewozu w danym miesiącu nie będą większe niż 150 000 ton dla każdego z zadań.

Węgiel był dostarczony w węglarkach czteroosiowych z metalową podłogą, dostosowanych do wyładunku na urządzeniach wyładowczych i rozmrażalni.

Długość całkowita przesyłki pociągowej nie może przekraczać 610 m, z uwzględnieniem długości pojazdu trakcyjnego Długość całkowita pojedynczego wagonu nie może przekraczać 15,8 m, masa nie może przekraczać 89 ton, szerokość wagonu być się w przedziale 3000÷3104 mm, a wysokość mieści się w przedziale 3220÷3380 mm

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 15 miesięcy od daty zawarcia umowy w przewidywanym okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2024 r. lub do wyczerpania ilości maksymalnej przeznaczonej do transportu.