PGE blisko zakupu PKP Energetyka

PGE blisko zakupu PKP Energetyka

Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 100% udziałów PKPE Holding za cenę ok. 1,9 mld zł.

PKPE Holding jest spółką holdingową kontrolującą szereg podmiotów, których działalność skoncentrowana jest wokół PKP Energetyka.

Zarząd PGE podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PGE od Edison Holdings udziałów PKPE Holding oraz na zawarcie przez PGE z Edison Holdings przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów PKPE Holding za cenę ok. 1 913,5 mln złotych, określoną w oparciu o wartość przedsiębiorstwa ustaloną na dzień 31 marca 2022 r. w wysokości ok. 5 944,5 mln zł – podano w komunikacie.

Jak dodano, PKPE Holding jest spółką holdingową kontrolującą szereg podmiotów, których działalność skoncentrowana jest wokół PKP Energetyka. Grupa PKPE jest dystrybutorem i sprzedawcą energii do sieci trakcyjnej, a dodatkowo świadczy usługi utrzymania sieci trakcyjnych.

Przypomnijmy, że spółka PKP Energetyka została sprzedana w 2015 r. funduszowi CVC za ok 1 410 mln zł.