Orlen połączył przewoźników kolejowych

Orlen połączył przewoźników kolejowych

Z dniem 3 lipca 2023 r., w ramach integracji aktywów kolejowych Grupy Orlen, spółka Lotos Kolej przejęła majątek Orlen KolTrans. Prezesem połączonych spółek został Krzysztof Duszczyk.            

Połączenie Lotos Kolej i Orlen KolTrans to nowe perspektywy rozwoju w oparciu o już posiadane kompetencje i zasoby. Uzyskane w ten sposób synergie wzmocnią pozycję koncernu na rynku kolejowych przewozów towarowych i stanowić będą punkt wyjścia do dalszej ekspansji. Integracja spółek kolejowych Grupy Orlen to lepsze wykorzystanie posiadanego taboru, niezawodność dostaw paliw oraz jeszcze lepsze rozwiązania logistyczne dla naszych klientów – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu Orlenu.

Centrum kompetencji kolejowych zatrudnia obecnie około 1700 pracowników, dysponuje ponad 180 lokomotywami oraz 5,5 tys. wagonów, z których ponad 5 tys. stanowią cysterny. Część taboru stanowi własność spółki, a pozostałe jednostki eksploatowane są na podstawie umów dzierżawy oraz leasingu.

Jak czytamy w komunikacje, do momentu wygaśnięcia koncesji, jakie posiada Lotos Kolej, połączona organizacja będzie używać właśnie tej nazwy. Natomiast, zgodnie z założeniami, centrum kompetencji kolejowych będzie docelowo funkcjonowało pod marką Orlen.

Zintegrowany podmiot ma zapewniać kompleksowe usługi logistyczne na potrzeby koncernu oraz w ramach możliwości operacyjnych i wolnych zasobów, także pozostałych podmiotów rynkowych. Celem strategicznym jest organizacja przewozów kolejowych w Grupie Orlen w oparciu o zasoby własne.

Zgodnie z przedstawiony pod koniec kwietnia planem połączenia przedsiębiorstw, podwyższony został kapitał zakładowy Lotos Kolej z kwoty 2 000 000 zł do kwoty 3 170 000 zł w drodze emisji 2340 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 170 000 zł (Udziały Połączeniowe).

Zarząd Lotos Kolej po połączeniu przewoźników

Krzysztof Duszczyk – Prezes Zarządu

Jaromir Falandysz – Wiceprezes Zarządu

Dariusz Puchała – Wiceprezes Zarządu

Leszek Jakubów – Członek Zarządu

Hanna Mazur – Członek Zarządu

Dariusz Bodziony – Członek Zarządu