Ważność ulgi dla krwiodawców

Ważność ulgi dla krwiodawców

 Krwiodawcy, którzy uzyskali odpowiednie zaświadczenie przed 1 lipca 2023 r. zachowują prawo do korzystania z ulgi 33% w transporcie publicznym najpóźniej do daty ważności zaświadczenia, podanej w posiadanym dokumencie. W związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego nie będą natomiast wydawane nowe zaświadczenia uprawniające do tej ulgi.

W trakcie epidemii COVID-19 wprowadzona została 33% ulga na przejazdy środkami transportu publicznego dla osób, które oddały co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19.

Od 1 lipca 2023 r. regionalne centra krwiodawstwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Centrum Krwiodawstwa MSWiA nie wydają zaświadczeń, poświadczających oddanie 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Zdrowia posiadacze tych zaświadczeń wydanych przed  1 lipca 2023 r. zachowują prawo do korzystania z ulgi 33% w transporcie publicznym najpóźniej do daty ważności zaświadczenia, podanej w posiadanym dokumencie.