Od 4 września na dworcu Poznań Główny będzie obowiązywać nowa numeracja peronów

Od 4 września na dworcu Poznań Główny będzie obowiązywać nowa numeracja peronów

Potwierdziły się informacje „Kolejowego Portalu” z początku sierpnia 2022 r. o zmianie numeracji peronów na stacji Poznań Główny. W ocenie PKP PLK, nowa organizacja zapewni lepszą orientację . Od niedzieli, 4 września, platformy oznaczone będą numerami od 1 do 11, bez odnośników literowych.

Od niedzieli, 4 września 2022 r. (korekta rozkładu jazdy), na stacji Poznań Główny będzie obowiązywać nowa numeracja peronów. Perony będą ponumerowane od 1 do 11, bez oznaczeń literowych, rosnąco od wschodniej do zachodniej strony stacji (od centrum Poznania w kierunku Dworca Zachodniego i Międzynarodowych Targów Poznańskich) zgodnie z główną drogą dojścia na perony – przejściem podziemnym. Dodatkowy peron, który powstaje między obecnym peronem nr 3 a budynkiem galerii handlowej, będzie oznaczony numerem 1, a kolejne platformy – następującymi po sobie numerami.

Nowa numeracja peronówDotychczasowa numeracja peronów
Peron nr 1nowo wybudowany peron (od strony centrum Poznania)
Peron nr 2peron nr 3
Peron nr 3peron nr 2
Peron nr 4peron nr 2a
Peron nr 5peron nr 1
Peron nr 6peron nr 1a
Peron nr 7peron nr 4a
Peron nr 8peron nr 4
Peron nr 9peron nr 4b
Peron nr 10peron nr 5
Peron nr 11peron nr 6 (od strony Dworca Zachodniego i MTP)

Czytelniejsza organizacja pozwoli na sprawniejszą komunikację i bardziej intuicyjne dojście na pociąg.

Będą dogodniejsze zapowiedzi głosowe – numeracja peronów bez oznaczeń literowych umożliwi uzupełnienie komunikatów głosowych wygłaszanych na stacji o informację o sektorze peronu, przy którym zatrzymają się poszczególne wagony. Ułatwi to podróżnym korzystanie z pociągów.

Na zmianę numeracji oraz przygotowanie systemu informatycznego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły ok. 4,8 mln zł z budżetu.