MI o wyborze córki prezesa PKP PLK na szefa PPM-T

MI o wyborze córki prezesa PKP PLK na szefa PPM-T

Spółka PKP PLK nie brała udziału ani nie podejmowała strategicznych decyzji na żadnym z etapów  postępowania kwalifikacyjnego na prezesa spółki PPM-T – poinformował Andrzej Bittel w odpowiedzi na zapytanie posłanki Matysiak.

W skierowanym w połowie marca 2023 r. zapytaniu poselskim posłanka Paulina Matysiak zapytała, czy zdaniem resortu infrastruktury nie było nic kontrowersyjnego w tym, że prezesem zarządu spółki Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe została osoba, która jest prywatnie córką prezesa spółki PKP PLK, czyli spółki macierzystej dla PPM-T.

Chciałabym wierzyć, że za każdym razem na tak istotne stanowiska wybierane są osoby o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu i predyspozycjach, a sama procedura przebiega w sposób jawny i na równych zasadach. W przypadku wyżej opisanej sytuacji mam wątpliwości, czy wymienione przed chwilą standardy zostały zachowane, dlatego kieruję niniejsze zapytanie z prośbą o wyjaśnienia – napisała posłanka.

Paulina Matysiak zapytała więc, co zdecydowało o tym, że stanowisko prezesa zarządu PPM-T zostało powierzone pani Aleksandrze Merchel-Koter oraz jak przebiegał proces rekrutacji na stanowisko prezesa zarządu PPM-T.

PLK przekazała, że członkowie zarządów spółek od niej zależnych są powoływani przez radę nadzorczą danej spółki zależnej po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko członka zarządu spośród kandydatów, którzy spełniają niezbędne warunki. Zatem rady nadzorcze spółek zależnych od PLK S.A. dokonują wyboru członków zarządu po przeprowadzeniu kilkuetapowej procedury, której warunki regulowane są przepisami powszechnie obowiązującymi – odpisał Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PPM-T zostało wszczęte przez Radę Nadzorczą PPM-T pod koniec października 2022 r. po tym, jak rezygnacją złożył dotychczasowego prezes, Artur Szumisz, który został powołany na prezesa spółki Trakcja.

Jak dodał przedstawiciel resortu, pierwsze postępowanie zostało zamknięte bez wyłonienia kandydata ze względu na fakt, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło jedno zgłoszenie.

Rada Nadzorcza PPM-T w dniu 19 stycznia 2023 r. postanowiła ponownie wszcząć postępowanie kwalifikacyjne z uwzględnieniem szerszego rozpropagowania ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu.

Andrzej Bittel tłumaczy, że wyniku przeprowadzonego kolejnego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu PPM-T, w ramach którego zgłosiła się większa liczba kandydatów, Rada Nadzorcza PPM-T z dniem 21 lutego 2023 r. powołała na wskazane stanowisko Panią Aleksandrę Merchel-Koter, jako osobę, która w ocenie tego Organu, w najwyższym stopniu spełniała wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.

Z informacji otrzymanych od PLK  wynika również, że Spółka na żadnym z etapów powyższego postępowania kwalifikacyjnego nie brała w nim udziału ani nie podejmowała strategicznych decyzji w tym zakresie. PLK została poinformowana przez Radę Nadzorczą PPM-T o wyłonieniu najlepszego kandydata na stanowisko prezesa zarządu PPM-T – podkreślił Andrzej Bittel.

Przypomnijmy, że pani Aleksandra Merchel-Koter postanowiła w dniu 1 marca 2023 r. złożyć rezygnację z zajmowanego stanowiska. O swojej decyzji poinformowało w specjalnym oświadczeniu.

Obecnie trwa kolejne postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu spółki Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe.