Transfer w Grupie PKP PLK. Trakcja ma nowego prezesa

Transfer w Grupie PKP PLK. Trakcja ma nowego prezesa

Artur Szumisz, dotychczasowy prezes Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego został powołany na stanowisko prezesa zarządu i Dyrektora Generalnego spółki Trakcja.

Powołanie nowego prezesa Trakcji było jedną z pierwszych decyzji powołanej z dniem 13 października nowej Rady Nadzorczej spółki.

Dotychczasowy prezes, Jakub Lechowicz pozostaje członkiem zarządu spółki jako Dyrektor ds. Audytu Wewnętrznego. Zastąpił na tym stanowisku Jacka Gdańskiego, który pod koniec września złożył rezygnację.

Piotr Mechecki również pozostaje w zarządu, na stanowisko Dyrektora ds. Kluczowych Klientów, jednak  bez funkcji wiceprezesa.

Zarząd Trakcji uzupełnia Bartłomiej Cygan, który w lipcu został powołany na członek zarządu, Dyrektora Technicznego.

Artur Szumisz ukończył studia doktoranckie trzeciego stopnia na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości. Absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, studia w zakresie „Zarządzania projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym”. Posiada tytuł Master of Business Administration programu Executive MBA prowadzonego przez GFKM, Uniwersytet Gdański z instytucją walidującą IAE AIX-Marseille Graduate School of Management, Marseille Universite. Certyfikowany Kontroler Finansowy, członek International Association of Controllers, posiada również międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami: Projects in Controlled Environments Foundation Certificate in Project Management.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w spółkach produkcyjnych oraz budowlanych, zarządzanych projektowo. Od 2015 roku związany z Grupą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, a następnie Prezesa Zarządu w spółce zależnej Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o. o.. W spółce odpowiedzialny był za wdrożenie i realizację strategii rozwoju czego efektem był wzrost poziomu EBITDA z 8,3 mln zł w 2015 r do 45,1 mln zł w 2021 r., łącznie 164,0 mln zł wypracowanego zysku z działalności operacyjnej, kapitał własny 458,7 mln zł.

Jeszcze kilka dni temu Szumisz, jako prezes PPM-T podpisał umowę na zakup kombajnu podtorowowego RPM 1000 oraz podbijarki UNIMAT 09-4×4/4S Dynamic.