Aleksandra Merchel-Koter złożyła rezygnację z funkcji prezesa PPM-T

Aleksandra Merchel-Koter złożyła rezygnację z funkcji prezesa PPM-T

Aleksandra Merchel-Koter, powołana tydzień temu na stanowisko prezesa zarządu spółki Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe postanowiła w dniu dzisiejszym złożyć rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Przypomnijmy, że w wyniku  przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą PPM-T powtórzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PPM-T w dniu 20 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza PPM-T powołała na ww. stanowisko p. Aleksandrę Merchel-Koter z dniem 21 lutego 2023 r.

Aleksandra Merchel-Koter przesłała do redakcji „Kolejowego Portalu” oświadczenie, które publikujemy w całości.

Wobec zaistniałych w mediach negatywnych głosów dotyczących powołania mnie z dniem 21 lutego 2023 r. do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, działając w pełni autonomicznie postanowiłam w dniu dzisiejszym złożyć rezygnację ze stanowiska.

Pomimo legitymowania się wymaganym, zweryfikowanym w toku postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez radę nadzorczą na stanowisko prezesa zarządu PPMT, wykształceniem i doświadczeniem zawodowym: posiadam uzyskany na Politechnice Gdańskiej tytuł mgr inż transportu (branża kolejowa), a w przedsiębiorstwach o profilu kolejowym pracowałam ponad 17 lat, zdobywając sukcesywnie uprawnienia budowlane, starając się jednak zachować maksymalnie odpowiedzialnie wobec szeroko rozumianej kolei, nadto chroniąc imię mojego ojca, kolejarza z ponad 46-letnim stażem pracy, wreszcie zachowując szacunek dla samej siebie, doszłam do przekonania, że moja rezygnacja pozwoli wstrzymać pozbawione wszelkich podstaw, w świetle powyższych przesłanek, ataki medialne.

Ubolewam, że przesłanki pozamerytoryczne oraz chęć szykowania mnie okazały się przesądzające w ocenie mojej drogi zawodowej.

Gdańsk, dnia 1 marca 2023 r.

Aleksandra Merchel-Koter