Józef Piłsudski patronem dworca Kraków Główny

Józef Piłsudski patronem dworca Kraków Główny

Od dziś Dworzec Główny w Krakowie, jako trzeci w Polsce, ma swojego patrona. Podczas oficjalnych uroczystości nadano mu imię Józefa Piłsudskiego – jednej z najwybitniejszych postaci w historii Polski. Z tej okazji w holu z kasami biletowymi odsłonięty został okolicznościowy mural.

11 maja 2021 roku, w przeddzień 86. rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego, Dworzec Główny w Krakowie otrzymał imię jednego z najwybitniejszych i najbardziej znanych Polaków. Uroczystość na dworcu poprzedzona została mszą świętą w Katedrze na Wawelu w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego i pracowników Polskich Kolei Państwowych, której przewodniczył ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Następnie przedstawiciele PKP S.A. i zaproszeni goście złożyli kwiaty w krypcie Marszałka, na grobie Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich oraz przy pomniku Św. Jana Pawła II. Podczas uroczystości na nowym dworcu Kraków Główny, w holu kasowym, odsłonięty został okolicznościowy mural przedstawiający sylwetkę J. Piłsudskiego. Uczestnicy wydarzenia złożyli również kwiaty przy tablicy pamiątkowej z 1932 r. ufundowanej przez Kolejowe Przysposobienie Wojskowe. W wydarzeniu związanym z nadaniem krakowskiemu Dworcowi Głównemu imienia uczestniczyli m.in. Maciej Michałowski, dyrektor biura ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Józef Leśniak, wicewojewoda małopolski, Jan Kowalski, dyrektor biura programu „Niepodległa”, gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa – prezes zarządu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej wraz z członkami Związku i ks. kapelanem, Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego, Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta miasta Krakowa, Robert Supeł, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, dr hab. Filip Musiał, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Hieronim Sieński, pracownik Instytutu Józefa Piłsudskiego, ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, Józef Hałyk, komendant główny Straży Ochrony Kolei wraz z komendantami regionalnymi, Barbara Miszczuk, przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy PKP S.A., członek rady nadzorczej PKP S.A., Maciej Baranowski, członek rady nadzorczej PKP S.A., Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. wraz z przedstawicielami kadry zarządzającej spółki i Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP. Swoją obecnością zaszczycił również pan Andrzej Onyszkiewicz, prawnuk Józefa Piłsudskiego.

– Przez wiele lat, zarówno w Polsce, jak i na świecie, swoich patronów miały głównie ulice, aleje, place, szkoły, wyższe uczelnie czy inne obiekty użyteczności publicznej. Imiona nadawane były także lotniskom i dziś w naszym kraju w nazwach większości pasażerskich portów lotniczych znajdują się imiona ich symbolicznych opiekunów. Dzisiejsze nadanie patronatu dworcowi Kraków Główny to wydarzenie ważne z kilku powodów. Przede wszystkim jest to wyraz hołdu złożonego Pierwszemu Marszałkowi Polski przez kolejarzy, ale także pewna konsekwencja działań zapoczątkowanych 5 stycznia 2019 roku na Dworcu Centralnym w Warszawie, któremu od tego czasu patronuje Stanisław Moniuszko. Kraków to najchętniej odwiedzane przez turystów, w tym gości zagranicznych, miejsce w Polsce, stąd tak istotne jest, aby głównemu dworcowi, będącemu współczesną bramą miasta, patronował jeden z najwybitniejszych Polaków – mówi Krzysztof Mamiński, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

– Skażonych niewolą nauczył honoru bronić, wiarę we własne siły wskrzeszać, dumne marzenia z orlich szlaków na ziemię sprowadzać i twardą rzeczywistość zmieniać. Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek – powiedział gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa, prezes zarządu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej przytoczył fragment przemówienia prezydenta Polski Ignacego Mościckiego wygłoszonego na pogrzebie Marszałka. 

Dworzec Kraków Główny został ukończony w lutym 2014 roku jako jeden z elementów Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego, w skład którego wchodzą również dworzec autobusowy MDA oraz przystanki i inne elementy infrastruktury komunikacji miejskiej. Połączony siecią korytarzy, tuneli, wind i schodów ruchomych obiekt jest pierwszym w całości podziemnym dworcem kolejowym
w Polsce. Korzysta z niego kilkanaście milionów pasażerów rocznie. Do zlokalizowanego pod peronami podziemnego dworca przeniesiona została obsługa podróżnych, która wcześniej prowadzona była w pochodzącym z 1847 roku budynku starego Dworca Głównego. Dziśw zabytkowym budynku dworcowym, wciąż należącym do Polskich Kolei Państwowych, mieszczą się m.in. biura Muzeum Fotografii w Krakowie i filia Biblioteki Kraków. Planowane jest także zagospodarowanie części obiektu na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejkiw Krakowie.

Dworzec Kraków Główny jest trzecim tego typu obiektem w Polsce, który otrzymał swojego patrona. Na początku 2019 roku stołeczny Dworzec Centralny otrzymał imię Stanisława Moniuszki,
a w listopadzie 2020 roku, z inicjatywy Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, dworcowi Warszawa Wschodnia nadano imię Romana Dmowskiego. Swoich patronów mają także wybrane dworce
w innych państwach Europy. Przykładowo pod koniec 2006 roku główny dworzec kolejowy Rzymu, Roma Termini, otrzymał imię Jana Pawła II, a rok później dworcowi w hiszpańskiej Maladze nadano imię Marii Zambrano, co znalazło odzwierciedlenie także w oficjalnej nazwie całej stacji.